Stortingspolitikerne er ikke fornøyd med Tine Sundtofts definisjon av iskanten. (Foto: Peter Prokosch/Grid Arendal)
Det finnes ingen som drømmer om is full av oljesøl skriver Pia Martine Gautier Bjerke. (Foto: Peter Prokosch/Grid Arendal)
Pia Martine Gautier Bjerke
Informasjonssjef for miljø og klima i Norsk olje og gass, og en svoren tilhenger av å forene idealisme, realisme og en dæsj optimisme for å finne de beste løsningene.
12/02/2015

TORSDAGSKOMMENTAREN: Kjære Greenpeace. De som drømmer om is full av oljesøl, finnes ikke. Vi drømmer imidlertid om en norsk petroleumsnæring som gjennom de laveste utslippene og den høyeste kompetansen kan levere den oljen og gassen som trengs i tiden det tar å skape en grønn verden.  

Siden sist har det skjedd noe virkelig stort for alle oss som jobber i norsk olje- og gassnæring – og for alle oss som bor i Norge. Nye områder for olje- og gassleting er blitt utlyst for første gang siden 1994.
Det er lenge siden OL på Lillehammer. Nå gjør vi oss klare for en ny type vinterolympiade.

Nyheten om utlysning av 54 nye blokker i Barentshavet fikk bred oppmerksomhet. Samme dag ble det nemlig også kjent at Klima- og Miljødepartementet har bedt Norsk Polarinstitutt oppdatere grensen for iskanten i forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten. Den oppdaterte grensen reflekterer at havisen har trukket seg nordover de siste tiårene.

Nå er iskanten nord for alle områdene som er utlyst for oljevirksomhet i Barentshavet. Ikke overraskende gikk miljøorganisasjonene sterkt ut og advarte mot utlysningsrunden i lys av blant annet iskantdebatten.

Det soleklare paradokset er at iskanten jo har flyttet seg fordi kloden er blitt varmere – og da muliggjør nye områder for fossil produksjon som nettopp bidrar til å øke temperaturen enda mer. Eller?

Hvordan rimer grønn omstilling med tildeling av alle blokkene i 23. konsesjonsrunde og «flytting» av iskanten for oljeutvinning lenger nord?
Og er det virkelig slik at forholdene i Barentshavet er så utrygge som man kan få inntrykk av når Greenpeace slipper en pressemelding der de hevder at vi som gleder oss over 23. konsesjonsrunde «drømmer om is full av oljesøl»? Det er på tide med litt myteknusing.

Ja, det er tøffe forhold i Barentshavet som krever kompetanse om kaldt klima. Men så er det også slik at norsk petroleumsnæring har lang erfaring fra leting, utvikling og drift i områder med ulike klimatiske forhold.

Tromsøbaserte Alfred Hansen, som styrer all Arktis-relatert virksomhet i multinasjonale Aker Solutions, benyttet nylig anledningen til å avkrefte noen myter om Arktis under Arctic Frontiers-konferansen.  Han konkluderte blant annet med at det er roligere vindforhold i Barentshavet enn de fleste andre steder langs norskekysten, at Barentshavet har roligere bølgeforhold enn øvrige steder med oljeaktivitet, og at det ikke er så kaldt som mange tror. Ising, tåke og mørke utgjør utfordringer, men overordnet kan man si at det som allerede virker i Norskehavet, vil fungere i Barentshavet – med noen modifikasjoner.

 

Ja, det vil være behov for å jobbe med kostnadene. Akkurat nå er oljeprisen lavere enn de fleste hadde sett for seg på dette tidspunktet i fjor, men så er det en gang slik at oljepris går opp og ned. Det norske systemet for leting har hittil vært en stor suksess og det har blitt funnet store ressurser på hele sokkelen, også i Barentshavet. Dette systemet er forankret i et bredt politisk flertall på Stortinget og vil gi samfunnet vårt store verdier når funn bygges ut og driftes. Vi skal være forsiktige med å avskrive områder på grunn av antatt manglende lønnsomhet basert på spekulasjoner om oljeprisens vekst og fall. 
Det er næringens ansvar å foreta vurderinger om lønnsomhet både når det gjelder leting, utbygging og drift. Det er selvsagt at det ikke blir igangsatt nye prosjekt uten at disse vurderes som lønnsomme.

Ja, vi vil ennå en lang stund være avhengig av fossile energikilder. Selv om det kan høres paradoksalt ut, tar Norge klimaansvar når vi utnytter de ressursene som er igjen på norsk sokkel.

Fossil energi vil trengs i lang tid – selv i 2050 vil den utgjøre omtrent 1/3 av energien vi bruker i verden (IEA). FNs klimapanel var i sin tiltaksrapport i fjor tydelig på at i denne miksen, må kullandelen raskt erstattes av gass om vi skal lykkes med togradersmålet. Den oljen og gassen som da skal utvinnes, bør være den som er renest produsert. Dette har også IEA presisert flere ganger.

I Norge produserer vi olje og gass med 60% mindre utslipp enn det internasjonale snittet. Vår gass vil bli viktig på veien mot – og i – lavutslippssamfunnet. EU er tydelige på at de trenger norsk gass for å lykkes med sine klimamål, som vi nå også blir en del av. At vi da skal la våre ressurser bli liggende, vil kunne bety at mer forurensende produksjon erstatter norsk sokkel.

Jeg drømmer ikke om oljesøl i is, i så fall ville det vært et mareritt. Sikkerheten på norsk sokkel er i verdensklasse. Men jeg gleder meg over at mange nye områder nå blir åpnet, jeg gleder meg over at det vil gi store ringvirkninger og styrke næringsgrunnlaget i Nord-Norge generelt, og Øst-Finnmark spesielt. Jeg gleder meg over at regjeringen kort tid etter utlysningen av nye områder, også offentliggjorde at Norge skal slutte seg til EUs klimarammeverk, og slik sørge for en felles oppfyllelse av et ambisiøst utslippskutt på 40 prosent innen 2030.

Nå skal vi i oljenæringen brette opp ermene og fortsette arbeidet for å være verdens reneste produsent av den oljen og gassen som trengs vei inn i lavutslippssamfunnet.

2 kommentarer

 1. Odd Arne Sandberg says:

  Jeg har prøvd å få forklaring på hvordan man kan påstå at Norsk olje er renere enn for eksempel olje fra Midtøsten. Svaret jeg får er at om man sammenligner selve produksjonen har man mindre fakkling og mer elektrifisering i norsk produksjon. Det er nok (kanskje)riktig. Men hva med all industri, produksjon av utstyr og logistikk som må på plass for å hente opp olje fra felt langt til havs i arktiske strøk?
  I disse dager er Goliatplatformen er på tur for å settes i produksjon. Har man et CO2 regnskap for seismikkskyting, prøveboring, produksjon av rigg og alle transporter av folk og utstyr? Har man et regnskap for utslipp fra all helikoptertrafikk , supplybåter ,og annen logistikk under produksjonen. Dette må med i regnskapet. Om det ikke er med er påstandene om ren norsk olje uhyre tvilsomme, og man fører politikerne og folket våre lyset. For en redelig debatt må tallene for hele oljeindustrien på bordet før man påstår at norsk olje er verdens reneste.
  Odd Arne Sandberg

 2. Steinar Sørensen says:

  Som forbrukere kan vi velge bort den ufyselige svarte og grisete oljen. Det er opp til den enkelte å la bilen stå, unngå å ta fly og båt og la være å benytte fremkomstmidler som går på olje og gass. Alle ser at dette, i et moderne samfunn, ikke er mulig. Inntil vi har ny teknologi som kan benyttes for å ivareta samfunnets behov må vi fortsatt benytte olje og gass. I overgangen frem til et lavutslippsamfunn må vi ha flere tanker i hodet samtidig. Vi må forske og utvikle ny teknologi samtidig som vi iverksetter CO2 reduserende tiltak når vi fortsatt må benytte fossile energikilder. Eksempel på dette er planting av ny skog, utfasing av kull til fordel for gass og CCS, for å nevne noen aktuelle tiltak.
  Norsk olje- og gassproduksjon er til nå gjennomført uten miljøskadelige uhellsutslipp. Det er ingen grunn til at dette ikke skal fortsette også i Barentshavet. Utfordringen nå er å finne lønnsomhet i prosjektene og infrastruktur for gass.
  Norsk olje- og gassnæring har tilført Norge flotte muligheter og vil forhåpentligvis være lokomotivet i næringslivet i flere tiår i fremtiden. Det er viktig at Regjeringen ikke snakker ned olje- og gassnæringen slik at det oppstår kompetanseflukt. Næringen har i dag kompetente og motiverte ansatte som hver dag arbeider og bidrar til å fylle statskassen med hundrevis av milliarder. Det må Regjeringen, politikere og det norske sette umåtelig pris på!

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.