Vellykket undersøkelse i Andfjorden

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) brukte mindre enn to døgn på de seismiske undersøkelsene i Andfjorden, og alt tyder på at arbeidet har vært vellykket skriver NGU i en pressemelding.

– Vi er godt fornøyd med datainnsamlingen som ble gjort. Målet var å bli ferdig så fort som mulig, for ikke å sjenere andre unødig. Det synes jeg vi klarte, og vi var godt innenfor oppsatt tidsramme, sier prosjektleder Marco Brönner i NGU.

Norges Geologiske Undersøkelse gjennomførte tidligere i september seismiske undersøkelser av Andefjorden, til sterk kritikk fra både fiskere og miljøforkjempere.

I løpet av den seismiske innsamlingen foretok hvalsafaribåten «Reine» registreringer med hydrofon av lydnivået. Lydnivået fra denne seismikken ble rapportert å være svak. Forekomstene av fisk i Andfjorden vil bli kartlagt senere i høst i regi av Havforskningsinstituttet.

Da arbeidet startet fredag kveld, var to fiskebåter ute i farvannet. Kystvakta var til stede, og holdt kontakt med både fiskere og forskningsfartøy.

– Vi hadde god dialog med fiskebåtene, og hadde ellers ingen problemer underveis. Vi har prøvd å være fleksibel, og endret på planene der det var fiskere i aktivitet, sier prosjektleder Marco Brönner.

De seismiske undersøkelsene på Andøya, ble gjennomført for å få mer kunnskap om dypforvitring i berggrunnen. Området er det eneste stedet på fastlands-Norge med sedimentære bergarter fra jordas mellomtid og hvor dypforvitret grunnfjell kan være bevart under dem.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.