Utvalg skal vurdere beskatningen av havbruk


Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere beskatningen av havbruk.

– Utvalget skal vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen som kan oppstå i næringen. Samtidig bør skattesystemet innrettes slik at selskapene har insentiver til å gjennomføre lønnsomme investeringer, sier finansminister Siv Jensen (FrP) i en pressemelding.

I regjeringens politiske plattform, Jeløya-plattformen, ble det understreket at naturressurser bør beskattes slik at overskuddet tilfaller fellesskapet, samtidig som selskapene kan utvinne lønnsomme ressurser. Utnevnelsen av utvalget er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak der regjeringen ble bedt om å nedsette et partssammensatt utvalg for å utrede en ekstraskatt på havbruksnæringen.

Utvalget, som skal ledes av Karen Helene Ulltveit-Moe (professor i økonomi ved Universitetet i Oslo), skal levere sin innstilling innen 1.november 2019.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.