Uten sikker­hets­nett på Svalbard

Renholdere og andre i det thai­landske samfunnet i Long­year­byen frykter hva som skjer når jobbene for­svinner. Uten­landske stats­borgere står uten rettig­heter på Svalbard.

– Det er rundt 110 thai­lendere i Longyear­byen. Vi møtes i byens thai­butikk hver torsdag, da det kommer nye for­syninger med thai­landske grønn­saker, sier Seree Photisat til organet Fri Fagbevegelse.
Som stats­borger i et land utenfor Norden er det vanskelig å gå arbeids­ledig lenge på Svalbard. Disse opp­arbeider seg ingen rettig­heter på Svalbard. Arbeids­takere på Svalbard betaler en arbeids­skatt på 16 prosent, som kun over­føres til driften av lokal­samfunnet på Svalbard og ikke den norske staten. Dermed går heller ingen­ting tilbake, melder Renholdsnytt.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.