Tykkere kvinner, tynnere menn

Livvidden til samiske kvinner er større enn gjennomsnittet i Nord-Norge, men det betyr ikke nødvendigvis dårligere helse.

Nord-Norge sliter med mange overvektige, uavhengig av etnisk bakgrunn, skriver forskning.no. Det viste Saminor 1-undersøkelsen for ti år siden.

Nå arbeider forskerne ved Universitetet i Tromsø med Saminor 2, og ser blant annet på forskjellen mellom samiske og ikke-samiske innbyggere i ti kommuner med stort samisk innslag i befolkningen.

– Dette er en helseundersøkelse og livsstilsundersøkelse i rurale distriktsområder hvor vi vet at det er flerkulturell befolkning, forklarer Ann Ragnhild Broderstad, overlege og faglig leder ved Senter for samisk helseforskning. 

Les mer om resultatene hos forskning.no

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.