Vi har kunnskapen til å utvikle Arktis, og kanskje er vi kloke nok til å bruke den, skriver Christin Kristoffersen.
Havområdene i nord er enorme. En best mulig koordinert søk- og redningstjeneste er avgjørende for at det skal være så sikkert som mulig å operere i disse farvannene.

Trenger felles løsning når ulykken inntreffer

Hvordan skal man på best mulig måte gi beskjed når ulykken er ute? Og hvordan vet man at beskjeden er mottatt? Per i dag finnes det ingen god løsning på dette enkle, men potensielt fatale spørsmålet. 

Marintek har ledet flere prosjekter som handler om kommunikasjon i Arktis. Gjennom intervjuer, analyser og testing har de erfart at struktruen ikke er god nok for framtidens maritime operasjoner og den økende aktiviteten i området. Dette påvirker sikkerheten til fiskere og andre som bruker havet i nord. 

Marintek er blant innlederne når Sarinor tirsdag inviterer til seminar om alarmering og varsling i forbindelse med søk og redning, og de vil legge fram funn og forslag til nye løsninger for varsling. 

Ingen stor rød knapp

Prosjektleder Frode Nilssen i Sarinor forteller at det tilsynelatende enkle kan være utfordrende nok:

– Det er per i dag ingen fast standard for hvordan man skal varsle når for eksempel en fiskebåt er i ferd med å gå ned. Det er ingen “stor rød knapp” å trykke på, forteller han. Dermed er det mange måter å varsle på, som gjennom mobiltelefon og VHF. 

Vet ikke om meldingen er mottatt 

Men når den som er i nød har varslet er det ingen automatikk i at vedkommende får tilbakemelding. 

– Per i dag får man ingen kvittering for mottatt nødmelding. Det gir en utrygghet for den som varsler, og fører også til at man velger å varsle flere ganger om samme nødsituasjon, sier Nilssen. 

Under seminaret selv skal industrien selv legge fram praktiske erfaringer, og blant deltakerne er Politimesteren i Salten og Hovedredningssentralen i Nord-Norge. 

 

Sarinor 

Satt i gang på initiativ fra Maritimt Forum Nord. 
Prosjektet handler om søk og redning i nordområdene. 
Styringsgruppen ledes av Tor Husjord (Maritimt Forum Nord), og har medlemmer fra rederiforbundet, Norske Shell, ENI, Norwegian Hull Club, Hovedredningssentralen i Nord-Norge, Nordland fylkeskommune og Maritim21. 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.