To fylker hadde klart mest svinn

Fiskeridirektoratet har lagt fram  sin foreløpige statistikk for norsk oppdrettsnæring i 2014. Den viser at det årlige, prosentvise tapet, basert på gjennomsnittlig beholdning av levende fisk for 2014 var på 11,1 prosent, skriver kyst.no

Tapet på 11,1 % er svakt opp fra 2012, da den var på 10,9 %. Men det likevel noe bedre enn årene 2010 og 2011, ha tapsprosenten var på 14,3 og 14,5 %.

Når tallene brytes ned på fylkesnivå, ser man at Hordaland og Rogaland kommer dårligst ut med henholdsvis 17,2 og 16,5 % tap. 
Best var Troms med 6,8 %, som var langt bedre enn Finnmark og Nordland. 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.