Regjeringen har kommet med forslag til et havbruksfond som skal sikre mer penker til oppdrettskommunene. (Foto: Wikimedia Commons/Kommunikasjonsavdelingen NTFK)
- Havbruksnæringen bør ha krav på at de tre tilsynsinstansene fremstår på en samordnet måte, mener fiskeriministeren. (Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons/Kommunikasjonsavdelingen NTFK)

Tilsynene skal bli mer effektive

En ny undersøkelse viser at det er store sprik mellom måten Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og Miljødirektoratet driver tilsyn med havbruksnæringen på. Nå vil fiskeriminister Elisabeth Aspaker effektivisere og forenkle. 

Det er Riksrevisjonen som står bak undersøkelsen av havbruksforvaltningen, som ble gjort i 2012, og som konkluderer med at de tre tilsynsinstansene har for ulike tilnærminger til tilsynsarbeidet.

Riksrevisjonen anbefaler en større grad av harmonisering, og nå tar nærings- og fiskeridepartementet de første grepene for å få tilsynene til å fremstå som mer enhetlige.

 

Setter ned arbeidsgruppe

– Havbruksnæringen bør ha krav på at de tre tilsynsinstansene fremstår på en samordnet måte. Det er viktig at dette arbeidet nå kommer i gang. Regjeringen er opptatt av effektivisering og forenkling, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding.

Det er satt ned en egen arbeidsgruppe som innen utgangen av året skal se på mulighetene for en bedre samordning, blant annet når det gjelder risikoforståelsen som ligger til grunn for utvelgelsen av de ulike tilsynsområdene, og hvem som kontrolleres.

 

Forventer kreativitet

Arbeidsgruppen skal også se på hvordan tilsyn og kontroller planlegges og gjennomføres. Som en del av dette skal de også undersøke i hvor stor grad tilsynene lykkes med gjensidig bruk av tilsynsinformasjon, og ulike typer data og kompetanse.

Gruppen skal også se på om det er mulig å samkjøre mer på sanksjonssiden.

– Jeg forventer at etatene er kreative i sin tilbakemelding, som vi har bedt om innen utgangen av året, sier Aspaker.

– Dette er et område Stortinget også har påpekt viktigheten av at blir fulgt opp. Det offentlige må se på nye måter å innrette arbeidet sitt på tvers av sektorer, for å få en best mulig utnyttelse av skattebetalernes midler, legger hun til.

 

Elisabeth Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.