Post Tagged with: "kronikk"

Ronny Setså
Redaktør i geoforskning.no.

Leserinnlegg: Smått er best

20/11/2017 at 09:33 0 kommentarer

Luftputebåten Sabvabaa, beviselig et av Norges viktigste verktøy innen polarforskning, skal doneres til et norsk forskningsmiljø. Hvem tar utfordringen?Ragnhild Grønning
Forsker (bistilling) ved Nordområdesenteret, Nord Universitet og Research Associate ved The Arctic Institute

Kronikk: Trenger debatt om Svalbard-traktaten

08/11/2017 at 15:32 0 kommentarer

Norges tolkning av Svalbardtraktaten fra 1920, underskrevet i en tid før moderne havrett var etablert, møtes med motstand hos både Russland og EU. Vi trenger å diskutere Svalbardtraktaten på nytt, skriver Ragnhild Grønning.Harald Dag Jølle
Polarhistoriker, Norsk Polarinstitutt

Kronikk: Slutten på en lang tradisjon

10/10/2017 at 14:42 2 kommentarer

I dag legger “Lance” til kai i Tromsø etter sitt siste tokt som forskningsskip for Norsk Polarinstitutt. Det markerer også at en epoke i norsk polarforskning er over. Åshild Pettersen
Varaordfører Vefsn og deltaker på Agenda Nord-Norges ambassadørprogram.

Kronikk: To deler – ett Nord-Norge

29/09/2017 at 10:17 0 kommentarer

Stortingsvalget har gitt et resultat som innebærer at Nord-Norge deles inn i to enheter. Dagens Nordland og et sammenslått Troms/Finnmark. Nå må vi sørge for at det felles Nord-Norge-perspektivet forsterkes – og ikke svekkes gjennom ny-organiseringen.Julia Olsen og Grete K. Hovelsrud
Nord universitet

Kronikk: Når Longyearbyen tilpasser seg økende skipstrafikk

25/09/2017 at 11:56 0 kommentarer

Arktis endrer seg og det påvirker lokalsamfunn. Endringer i klima og økosystemer kan skape både muligheter og utfordringer for næringsliv og forvaltning. Reduksjon av sjøis gjør kystsamfunn i Arktis mer tilgjengelig for skipstrafikk. Samtidig vet vi fortsatt lite om hvordan dette påvirker disse samfunnene.Jan-Gunnar Winther
Fagdirektør Norsk Polarinstitutt

Kronikk: Funker et kunnskapsløst samfunn?  

06/09/2017 at 14:21 0 kommentarer

Som fagperson, borger og velger blir jeg dypt urolig når jeg leser en rekke oppslag om klima den siste uka. Blant annet siteres justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen på at samfunnet bruker milliarder på unødvendige klimatiltak. Klimahysteriet koster flesk. Videre påstås det at det er solen som bestemmer klimaet, ikke hva vi mennesker foretar oss. Og videre at temperaturen ikke har steget nevneverdig de siste 15 årene.Andreas Østhagen og Frode Mellemvik
Andreas Østhagen er forsker ved Fridtjof Nansens institutt og ved Nordområdesenteret, Nord universitet. Frode Mellemvik er direktør ved Nordområdesenteret, Nord universitet.

Kronikk: Nordlands rolle i nordområdene?

06/09/2017 at 11:13 0 kommentarer

Nordland fylkeskommune arbeider med å utvikle en egen strategi for hva som bør fokuseres på og løftes frem etter hvert som det satses ytterligere på nordområdene, både nasjonalt og internasjonalt. Det store spørsmålet er hvordan fylket både kan knytte seg opp mot den nasjonale strategien, og samtidig bidra til å utvikle strategien til nytte for fylket, landsdelen og nasjonen.Frank Bakke-Jensen og Trond Helleland
Trond Helleland er parlamentarisk leder i Høyre, og Frank Bakke-Jensen EØS- og EU-minister.

Kronikk: Distriktene fortjener bedre enn et regjeringsskifte

01/09/2017 at 14:34 0 kommentarer

Høyre trenger hver eneste stemme for å sikre ett Høyre-mandat fra Finnmark, skriver EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen (H) og parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, i denne kronikken.Tomas Norvoll
Fylkesrådsleder i Nordland (Ap)

Kronikk: Nord-Norge, eller?

24/08/2017 at 12:52 0 kommentarer

Lørdag 12. august startet FrP sin valgkampanje. Partileder Siv Jensen var tydelig i sitt utspill til Stavanger Aftenblad. Hun sa rett ut at Nord-Norge ikke er så viktig. Ressursene i Nord-Norge er derimot viktig, men ikke menneskene og lokalsamfunnene. For naturressursene i nord skal brukes til å skape 15.000 arbeidsplasser i Rogaland.Liv Monica Stubholt (bildet) og Anu Fredrikson
Stubholt er partner i advokatfirmaet Selmer DA og Fredrikson er direktør i Arctic Economic Council.

Kronikk: Næringslivet tar aktivt ansvar for prinsipper om investeringer i Arktis

11/08/2017 at 12:33 0 kommentarer

I 2015 la World Economic Forum (WEF) fram Arktisprotokollen. Den angir prinsipper for ansvarlige investeringer i Arktis, og stadig flere næringslivsaktører har sluttet seg til protokollen. Nå har Arktisprotokollen fra Davos fått et nytt hjem i Tromsø, i sekretariatet for næringslivsorganisasjonen Arctic Economic Council (AEC). 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.