Post Tagged with: "Havforskningsinstituttet"

Plastavfall er et problem også i Barentshavet, viser en norsk-russisk kartlegging. (Foto: Bo Eide/flickr)

80 prosent av søppelet i Barentshavet er plast

29/08/2018 kl 12:00 0 kommentarer

Ferske tall fra forskning i Barentshavet viser at 80 prosent av søppelet i Barentshavet består av plast.Under mikroskopet ser forskeren tydelig de fargerike plastfiberene som flyter mellom organisk materiale som algetråder og dyreplanktonet raudåte (2,5 millimeter lange). Bildet er forstørret åtte ganger, og den blå mikroplasttråden er 14 mm lang.
(Fotograf: Terje van der Meeren / Torhild Dahl)

Fant fullt av mikroplast mellom fiskeegg

27/04/2018 kl 14:11 0 kommentarer

Da forsker Terje Van der Meeren hos Havforskningsinstituttet skulle undersøke hvor mye fiskeegg som finnes i Repparfjorden i Finnmark, var det mikroplast i omlag 25 prosent av prøvene han dro opp fra fjorden. 
Arktiske bunndyr angrepet fra flere kanter

12/01/2018 kl 12:34 0 kommentarer

Økende havtemperaturer gjør at arktiske bunndyr i Barentshavet er på flyttefot nordover.Norges nye polarforskningsskip RV Kronprins Haakon til havs. (Foto: Øystein Mikkelborg/Norsk Polarinstitutt)

‘Kronprins Haakon’ vises frem i Bergen

02/01/2018 kl 13:34 0 kommentarer

I dag vises Norges nye isgående forskningsfartøy ‘Kronprins Haakon’ frem i Bergen. Hele 1,2 milliarder kroner er investert i skipet, som har isbryterklasse og ble sjøsatt i Italia i februar.- We have worked hard for this, says project manager and professor at the University of Tromsø, Marit Reigstad. (Photo: University of Tromsø – Norway’s Arctic University).

Gode nyheter for norsk polarforskning: Klarsignal til Arven etter Nansen

14/12/2017 kl 11:12 0 kommentarer

Etter seks år med planlegging skal norsk og arktisk marin forskning endelig få ta et langt skritt videre. Norges forskningsråd har i dag godkjent søknaden til Arven etter Nansen, og med det er Norges nye forskningsskip “Kronpris Haakon” snart klar for sitt første tokt.Hvis kvoterådet fra ICES blir fulgt av den norsk-russiske fiskerikommisjonen vil skreikvotene reduseres med 20 prosent neste år. (Foto: Johan Wildhagen/Norges Sjømatråd)

Foreslår å redusere torskekvoten

13/06/2017 kl 13:26 0 kommentarer

ICES (det internasjonale havforskningsrådet) anbefaler å redusere neste års torskekvote i Barentshavet med 20 prosent sammenlignet med i år.Snorkelmerder skiller laks fra lus

Snorkelmerder skiller laks fra lus

29/03/2016 kl 07:00 0 kommentarer

Bruk av «snorkelmerder» tvinger oppdrettslaksen til å svømme dypere og hindrer lakselus i å feste seg på fisken. Ned mot 100 prosent reduksjon av lus.Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter, Tore Haug og Ulf Lindstrøm.
Kronikkforfatterne er alle forskere ved Havforskningsinstituttet. Denne kronikken var først publisert på forskningsnettstedet forskning.no

Kronikk: Mye torsk i Barentshavet gir magrere sel og hval

12/11/2015 at 07:00 0 kommentarer

KRONIKK: Grønlandsselen og vågehvalen i Barentshavet har blitt tynnere, samtidig som torskebestanden har vokst til rekordnivå. Blir sel og hval utkonkurrert av torsken i kampen om mat? Og hva skjer når det samlede mattilbudet blir ytterligere redusert?Kartlegger endringer i Barentshavet

Kartlegger endringer i Barentshavet

09/11/2015 kl 11:23 0 kommentarer

Hvert år drar forskere på klimatokt i Barentshavet. Målet er å kartlegge endringer i polhavet, og finne ut hva dette betyr for dyrelivet. Konsekvensene av et stadig varmere hav er store, men ikke nødvendigvis negative.Styrker samarbeidet med Polarinstituttet og Havforskningsinstituttet

21/08/2015 kl 14:25 0 kommentarer

Utenriksdepartementet (UD) undertegnet i går nye samarbeidsavtaler med Polarinstituttet og Havforskningsinstituttet. 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.