Post Tagged with: "havbruk"

Salmon industry founder Tarald Sivertsen from Steigen argues that the name change from ‘fisheries’ to ‘seafood’ has changed the scent of the industry and brought about a positive change. (Photo: Christine Karijord)

– Det største laksepotensialet er helt klart i nord

13/04/2018 kl 13:28 0 kommentarer

– Det er de som er mest innovativ, de som tilegner seg kunnskapen med hensyn til villkårene som settes og som har best omdømme som får størst vekst i framtiden, sier Laksegründer Tarald Sivertsen (57).Nå skal risikoen for arbeidsulykker i havbruksnæringen kartlegges og reduseres. (Foto: NTNU)

Vil bedre sikkerheten i havbruksnæringen

26/01/2018 kl 10:49 0 kommentarer

Et nytt forskningsprosjekt skal finne ut om den sterke veksten i havbruksnæringen har gått på bekostning av sikkerheten til de som jobber innenfor havbruk.Hos Wilsgård lakseoppdrett på Senja i Troms. (Foto: Lidunn Mosaker Boge/Nofima)

Oppdrettsnæringen i Troms kjøpte for 5,4 milliarder kroner

12/01/2018 kl 12:23 0 kommentarer

Havbruksnæringen i Troms kjøpte varer og tjenester for til sammen 5,4 milliarder kroner i 2015. 2,3 milliarder ble brukt i eget fylke. Regjeringen med handlingsplan mot lakselus og rømming

Regjeringen med handlingsplan mot lakselus og rømming

31/03/2017 kl 12:24 0 kommentarer

Regjeringen har vedtatt handlingsplan mot resistens mot legemidler mot lakselus og en strategi mot rømming fra oppdrettsanlegg.Sverige forbyr oppdrett i åpne merder i sjø

17/03/2017 kl 11:07 0 kommentarer

Den svenske mark- og miljööverdomstolen har satt foten ned for fiskeoppdrett i åpne merder.Statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland presenterte i dag havstrategien "Ny vekst, stolt histoire" ombord i "Dr. Fridtjof Nansen" i i Bergen.  (Foto: NFD)

Norge skal styrke posisjonen som havlandet framfor noen

21/02/2017 kl 14:32 0 kommentarer

– Norge skal være det landet som alle som jobber med havrelaterte spørsmål har aller mest lyst til å være med, sier Erna Solberg.Blandet resultat i SalMar

15/02/2017 kl 10:48 0 kommentarer

Fjerde kvartal har vært et blandet kvartal for SalMar-konsernet. Region Nord-Norge leverer meget gode resultater, mens resultatet i region Midt-Norge er påvirket av den biologiske situasjonen.Andelen oppdrettslaks i laksevassdrag i Norge ble redusert i 2017. (Foto: Ximonic SimoRäsänen)

Vekstsystemet for havbruk er klart

17/01/2017 kl 12:05 0 kommentarer

Det nye vekstsystemet i havbruksnæringen er nå vedtatt, og Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at alle aktører skal kunne få anledning til å drive i to produksjonsområder.Ocean Farm from Nordlaks in stormy conditions. (Illustration. Image: Nordlaks)

Nordland leder an i oppdrettsinnovasjon

10/01/2017 kl 13:23 0 kommentarer

Nordlandsbedrifter gjør det sterkt i konkurransen om de nye utviklingstillatelsene som Fiskeridirektoratet har utlyst. Hele 8 av 37 søknader som for tiden er under behandling kommer fra Nordland.Eva Marie Kristoffersen  er daglig leder i selskapet Egil Kristoffersen og Sønner AS, og har også styreverv i Norges sjømatråd og NHO Nordland. (Foto: Ørjan Bertelsen)

Søstre tar Egil Kristoffersen & Sønner til nye høyder

30/08/2016 kl 14:27 0 kommentarer

Tross utfordringer gjennom fjoråret, med laksesykdommen ILA og nedslaktning av store mengder fisk, ble 2015 et meget godt driftsår for konsernet Egil Kristoffersen & Sønner AS. 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.