Post Tagged with: "Grete K. Hovelsrud"

Grete K. Hovelsrud
Professor at Nord University and at Nordland Research Institute

Op-Ed: Ocean Acidification – An Ignored Consequence of Climate Change?

18/01/2018 at 15:12 0 kommentarer

Speaking of climate change resonates more with people today than it did ten years ago and nobody questions the fact that plastic pollution of the oceans is caused by humans . However, there is one subject that is largely ignored: Ocean acidification and its significant effects on our coasts and the ocean.Grete K. Hovelsrud
Professor Nord universitet og Nordlandsforskning

Kommentaren: Havforsuring, en oversett konsekvens av klimaendringer?

18/01/2018 at 13:24 0 kommentarer

Å snakke om klimaendringer gir mer gjenklang blant folk nå enn for ti år siden, og at plasten i havet kommer fra menneskene er det ingen som stiller spørsmål ved. Men ett tema snakker vi lite om: havforsuring, og de store effektene dette har på kysten vår og havet.Julia Olsen and Grete K. Hovelsrud
Nord University

Op-ed: When Longyearbyen Adapts to Increasing Ship Traffic

25/09/2017 at 12:57 0 kommentarer

The Arctic is changing and that affects our local communities. Changes to climate and ecosystems may create both opportunities and challenges to business and management. Reduction of sea ice makes coastal communities in the Arctic more available for ship traffic.  At the same time, we know too little about how this affects these communities.Julia Olsen og Grete K. Hovelsrud
Nord universitet

Kronikk: Når Longyearbyen tilpasser seg økende skipstrafikk

25/09/2017 at 11:56 0 kommentarer

Arktis endrer seg og det påvirker lokalsamfunn. Endringer i klima og økosystemer kan skape både muligheter og utfordringer for næringsliv og forvaltning. Reduksjon av sjøis gjør kystsamfunn i Arktis mer tilgjengelig for skipstrafikk. Samtidig vet vi fortsatt lite om hvordan dette påvirker disse samfunnene.Grete K. Hovelsrud
Professor Grete K. Hovelsrud er antropolog og klimaforsker, og tok sin PhD ved Brandeis University i Massachusetts, USA. Hun er professor ved Nord universitet, forsker ved Nordlandsforskning og CICERO senter for klimaforskning. Hun er visepresident i det norske vitenskapsakademi for polarforskning, styremedlem i forskningsrådets divisjon for energi, ressurser og miljø, og hovedforfatter av rapportene Arctic Human Development Report II, Arctic Resilience Report, og Adaptive Actions for a Changing Arctic. Hovelsrud var også hovedforfatter og medvirkende forfatter av IPCCs femte hovedrapport, og leder en rekke større forskningsprosjekter som foregår i nordområdene.

Kommentaren: På tur med Qivitoq – en vandrende ånd

27/02/2017 at 12:28 0 kommentarer

Det er helt vanlig oppførsel her i Norge: Vi går på tur. Jeg gikk også på tur da jeg bodde i en bitteliten bygd på Østgrønland midt på 90-tallet. Men det gjorde ikke Østgrønlenderne. De synes det var særdeles merkelig at jeg bortimot hver søndag i de 15 månedene jeg bodde der dro avgårde til fots eller på ski.Grete K. Hovelsrud
Professor Grete K. Hovelsrud er antropolog og klimaforsker, og tok sin PhD ved Brandeis University i Massachusetts, USA. Hun er professor ved Universitetet i Nordland og forsker ved Nordlandsforskning. Hun er visepresident i det norske vitenskapsakademi for polarforskning, styremedlem i forskningsrådets divisjon for energi, ressurser og miljø, og hovedforfatter av rapportene Arctic Human Development Report II, Arctic Resilience Report, og Adaptive Actions for a Changing Arctic. Hovelsrud var også hovedforfatter og medvirkende forfatter av IPCCs femte hovedrapport, og leder en rekke større forskningsprosjekter som foregår i nordområdene.

Torsdagskommentaren: – Hvis jeg var i Paris nå..

10/12/2015 at 12:09 0 kommentarer

Store ord, freske forslag, bekymring og forpliktningsvegring. Klimakonsekvensene er forskjellige over hele verden, men angår oss alle.Grete K. Hovelsrud
Professor Grete K. Hovelsrud er antropolog og klimaforsker, og tok sin PhD ved Brandeis University i Massachusetts, USA. Hun er professor ved Universitetet i Nordland og forsker ved Nordlandsforskning. Hun er visepresident i det norske vitenskapsakademi for polarforskning, styremedlem i forskningsrådets divisjon for energi, ressurser og miljø, og hovedforfatter av rapportene Arctic Human Development Report II, Arctic Resilience Report, og Adaptive Actions for a Changing Arctic. Hovelsrud var også hovedforfatter og medvirkende forfatter av IPCCs femte hovedrapport, og leder en rekke større forskningsprosjekter som foregår i nordområdene.

Torsdagskommentaren: Men oppå isen bor det folk

22/10/2015 at 11:35 0 kommentarer

Arktis er hot for tiden – veldig hot. Nesten alles øyne ser mot nord. For oss som bor i nordområdene er dette nokså naturlig – kanskje fordi vi vet at vi bor i ett av verdens vakreste hjørner – med verdens friskeste luft og med enorme mat- og energiressurser bokstavelig talt rett utenfor stuedøren.Grete K. Hovelsrud
Professor Grete K. Hovelsrud er antropolog og klimaforsker, og tok sin PhD ved Brandeis University i Massachusetts, USA. Hun er professor ved Universitetet i Nordland og forsker ved Nordlandsforskning. Hun er visepresident i det norske vitenskapsakademi for polarforskning, styremedlem i forskningsrådets divisjon for energi, ressurser og miljø, og hovedforfatter av rapportene Arctic Human Development Report II, Arctic Resilience Report, og Adaptive Actions for a Changing Arctic. Hovelsrud var også hovedforfatter og medvirkende forfatter av IPCCs femte hovedrapport, og leder en rekke større forskningsprosjekter som foregår i nordområdene.

Torsdagskommentar: Hvorfor er det ulik interesse for konsekvenser av klimaendringer globalt sett?

25/06/2015 at 09:36 0 kommentarer

– For at verdenssamfunnet skal klare å løse klimaproblemet må alle regioner få samme fokus og engasjement, skriver klimaforsker og professor Grete K. Hovelsrud i denne torsdagskommentaren. I dag, sier hun, er det som om Arktis og små øystater har blitt «poster child» eller «pandabjørnen» for klimaendringer.Grete K. Hovelsrud
Professor Grete K. Hovelsrud er antropolog og klimaforsker, og tok sin PhD ved Brandeis University i Massachusetts, USA. Hun er professor ved Universitetet i Nordland og forsker ved Nordlandsforskning. Hun er visepresident i det norske vitenskapsakademi for polarforskning, styremedlem i forskningsrådets divisjon for energi, ressurser og miljø, og hovedforfatter av rapportene Arctic Human Development Report II, Arctic Resilience Report, og Adaptive Actions for a Changing Arctic. Hovelsrud var også hovedforfatter og medvirkende forfatter av IPCCs femte hovedrapport, og leder en rekke større forskningsprosjekter som foregår i nordområdene.

TORSDAGSKOMMENTAR: Klimaendringer og menneskelig sikkerhet – en forskers dilemmaer

19/03/2015 at 14:02 0 kommentarer

– På kort sikt vil klimaendringene være ganske positive her nord. Og her dukker et dilemma opp. Klimaendringene som fører til nye muligheter for oss gir helt andre utslag og store utfordringer andre steder i verden, skriver klimaforsker og professor Grete K. Hovelsrud i denne kommentaren.Grete K. Hovelsrud
Professor Grete K. Hovelsrud er antropolog og klimaforsker, og tok sin PhD ved Brandeis University i Massachusetts, USA. Hun er professor ved Universitetet i Nordland og forsker ved Nordlandsforskning. Hun er visepresident i det norske vitenskapsakademi for polarforskning, styremedlem i forskningsrådets divisjon for energi, ressurser og miljø, og hovedforfatter av rapportene Arctic Human Development Report II, Arctic Resilience Report, og Adaptive Actions for a Changing Arctic. Hovelsrud var også hovedforfatter og medvirkende forfatter av IPCCs femte hovedrapport, og leder en rekke større forskningsprosjekter som foregår i nordområdene.

Er det ikke på tide at vi snakker sammen?

22/01/2015 at 12:14 1 kommentar

Ventetiden er over. Klimaendringene er et anerkjent faktum, akseptert av forskere, politikere, bedriftsledere og mannen i gata. Det er faktisk veldig tilfredsstillende at ord og uttrykk, fakta og resultater som vi forskere har snakket om i tiår nå er i omløp og har fått innpass i bortimot alle kanaler. 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.