– Svikter i forsvarspolitikken

– Vi må konstatere at regjeringen har sviktet når det gjelder Forsvaret, skriver Christian Bugge Hjorth, generalsekretær i Norges Forsvarsforening, i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv. Han skriver blant annet:  

“Norge har imidlertid tatt – og vil fremover måtte ta – vesentlige løft med sikte på at Forsvaret skal være tilpasset våre sikkerhetspolitiske utfordringer, ikke minst i nordområdene. Vi har blant annet gått til anskaffelse av kystkorvetter, helikoptre og fregatter. Vi anskaffer nå nye kampfly, og vi står foran en ønsket utskiftning av undervannsbåter. 

I denne situasjonen må vi ikke komme dit at vi videreutvikler en forsvarsstruktur vi ikke har råd til å drifte, slik vi åpenbart har gjort de senere årene. Men vi må heller ikke komme dit at vi utvikler en forsvarsstruktur som vi har råd til å drifte, men som ikke svarer til dagens sikkerhetspolitiske utfordringer. 

Regjeringen har sagt A når det gjelder å vurdere strukturen på nytt, med sikte på at den kan bli bedre tilpasset de sikkerhetspolitiske utfordringene, men den har dessverre ikke sagt B ved å øke budsjettet nevneverdig.”

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.