Sverige forbyr oppdrett i åpne merder i sjø


Den svenske mark- og miljööverdomstolen har satt foten ned for fiskeoppdrett i åpne merder. 

Det er tre fiskeoppdrettere som alle driver ørretoppdrett i området Höga kusten som mark- og miljööverdomstolen nå har satt en stopp for. Oppdretterne har fått tre år på å avslutte driften, og det er ikke mulig å anke dommen. Direktøren for Matfiskodlarnas branschorganisation Daniel Wickberg sier til Sveriges Radio at han frykter store konsekvenser etter vedtaket. 

En av oppdretterne uttaler at det kommer til å være slutten for hele næringen. Motstanderne av sjøbasert oppdrett mener det er bedre å flytte produksjonen på land, for å få bedre kontroll over utslippene som kommer fra produksjonen, mens oppdretterne på sin side peker på at det per i dag ikke finnes gode nok løsninger for landbasert oppdrett som også er forsvarlig økonomisk. 

Selskapene som har fått tre år på seg til å legge ned produksjonen på lokalitetene her Nordic Trout Sweden AB og Mjälloms Fisk AB. Norskeide Wangenstensfisk AB driver oppdrett i Storsjön, har søkt om å få øke produksjonen til 850, men får bare maks 550 tonn. Wangensten bruker fisken som produseres i Storsjön til rakfiskproduksjon. Daglig leder Jørn Wangensten sier til Intrafish at de vil tilpasse seg dommen.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.