Canada, kart (Google Maps)
I Canada selges nå laks som har levd hele livet på land. (Google maps)

Suksess med fisk på land

I Canada har den første “land-laksen” akkurat nådd butikkhyllene.

Den første generasjonen laks som har levd hele livet på land har vokst dobbelt så raskt som laks oppdrettet i sjø sier CEO Garry Ullstrom i Kiterra til Vancouver Sun.  

Stor etterspørsel har det siste året ført til rekordhøye laksepriser, og både Norge, Skottland, Canada, Alaska, Chile og Færøyene produserer laks langs kysten. Tradisjonelt tilbringer laksen ferskvannsfasen sin i et settefiskanlegg på land, men etter smoltifisering settes den ut i merder i sjøen. 

Mange kritikere mener risikoen for rømming og miljøpåvirkning er så stor i sjøen at all lakseoppdrett burde foregå på land. Og i Canada har selskapet Kuterra gjennomført ideen. Med myndighetenes støtte har de bygd et landbasert anlegg som gir full kontroll med smittevern og forurensning.  

Land-laksen selges som “totalt bærekraftig”, og etterspørselen er større enn selskapet klarer å levere. 

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.