Om lag tre milliarder kroner foreslås i statsbudsjettet til konkrete tiltak innenfor de fem prioriterte områdene internasjonalt samarbeid, kunnskap, næringsliv, infrastruktur og miljøvern/sikkerhet/beredskap.
I juni i år lovte finansminister Siv Jensen at regjeringen ville vurdere å gjeninnføre differensiert arbeidsgiveravgift for energi- og transportsektoren. Nå foreligger forslaget i det fremlagte statsbudsjettet for 2018.

Differensiert a-avgift tilbake i 2018


Regjeringen foreslår å gjeninnføre reduserte satser for transport- og energiforetak i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for transport- og energisektoren.


– Differensiert arbeidsgiveravgift er et av de viktigste virkemidlene for å opprettholde arbeidsplasser og bosetting i distriktene. Regjeringen har helt siden 2013 hatt en tett dialog med Europakommisjonen og ESA for å få til en løsning for Norge som også inkluderer transport- og energi. Nå foreslår regjeringen å gjeninnføre ordningen for disse to sektorene, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en pressemelding om statsbudsjettforslaget.

I 2013 endret Europakommisjonen statsstøtteregelverket, slik at store deler av energi- og transportsektoren i distriktene ikke lenger kunne beregne arbeidsgiveravgift med generelt reduserte satser. Regjeringen innførte derfor kompenserende tiltak for den økte arbeidsgiveravgiften som fulgte av de nye sektorbegrensningene.

Regjeringen har spilt inn forslag til Europakommisjonen om endringer i EUs regelverk, og i mai i år vedtok Kommisjonen å ta de norske forslagene inn i regelverket om gruppeunntak for statsstøtte. Dette innebærer at den generelle ordningen med differensierte satser igjen vil kunne inkludere transport- og energiforetak.Regjeringen foreslår å gjeninnføre ordningen fra 1. januar 2018.

Tidligere artikler i High North News om differensiert arbeidsgiveravgift. 
 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.