Det er en stor vilje for å åpne dørene for unge med høy utdanning, sier prosjektleder Torbjørn Aag i Kunnskapsparken Helgeland. (Foto: Tulane Public Relations/Wikimedia Commons)
Det er en stor vilje for å åpne dørene for unge med høy utdanning, sier prosjektleder Torbjørn Aag i Kunnskapsparken Helgeland. (Foto: Tulane Public Relations/Wikimedia Commons)

Skal kartlegge hvor mange unge utlendinger som trengs

Det nordnorske næringslivet er i vekst, og det er et stort behov for unge med høy utdanning. Hvor stort behovet egentlig er får kunnskapsparkene i Harstad og Mo i Rana snart muligheten til å finne ut av, takket være prosjektpenger fra Utenriksdepartementet.

UD har etter det High North News erfarer bevilget mellom 500.000 og 600.000 kroner, i såkalte Barents 2020-midler, til et forprosjekt som skal undersøke behovet for kompetansearbeidskraft i nordnorske bedrifter.

Kunnskapsparken Nord, som er lokalisert i Harstad, er prosjektleder. Kunnskapsparken Helgeland, som holder til i Mo i Rana, er samarbeidspartner.

Språket er en barriere

I forprosjektet skal de undersøke hvor stort behovet og interessen er for å knytte til seg utenlandsk kompetansearbeidskraft, og se på hvilke land det kan være naturlig å samarbeide med. De vil også skaffe seg en oversikt over ulike rekrutteringsarenaer, og hvilke tilrettelegginger som kreves.

Ifølge Torbjørn Aag, som er prosjektleder hos Kunnskapsparken Helgeland, skorter det ikke på interessen verken fra potensielle arbeidsgivere eller arbeidstakere.

– Det er et stort behov for unge med høy utdanning, og en stor vilje for å åpne dørene for dem, sier han.

Språket er imidlertid ofte en barriere, og også der må det undersøkes hvilke grep man kan ta.

Målrettet

Forprosjektet skal gjennomføres i løpet av våren, og målet er å etablere et internasjonalt Arctic Trainee-program. Som en del av forprosjektet vil kunnskapsparkene også se på mulighetene for å samarbeide med NAV EURES (European Employment Services, som er et samarbeid mellom EU/EØS-landene og Sveits, red.anm.), og NHO Troms som ser på mulighetene for å rekruttere traineer fra Russland.

– Tiltaket vil indirekte inngå i mange av hovedmålene i nordområdepolitikken, sier prosjektleder Annette Ekman i Kunnskapsparken Nord. Hun tror prosjektet kan gi ringvirkninger, og føre til økt sysselsetting.

Kunnskapsparken i Harstad har siden i 2008 jobbet med rekruttering av arbeidskraft til bedrifter i Sør-Troms, og vært på utkikk både etter bachelor- og masterkandidater.


Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.