The Sami Parliament makes use of several means to thwart the Norwegian government’s decision to grant a depository license to Nussir at Kvalsund. The Burson-Marsteller PR agency actively contributed to creating a political strategy to thwart mining. (Map: Nussir)
Doktorgradstipendiat Yulia Mun har undersøkt følgene av tidligere deponering av avgangsmasser fra gruvedrift ved Repparfjorden og på Røros. Foreløpige resultater av forskningen viser at sjødeponi er mindre skadelig enn landdeponering. (Illustrasjon: Nussir).

Sjødeponi er tryggere enn landdeponi

 

Deponering av avgangsmasser fra gruvedrift i sjøen gir mindre forurensning enn deponering på land. Doktorgradsarbeid avliver myter.

– Deponering av gruveavgang i sjø er et tryggere miljøvalg sammenliknet med et alternativ på land, forteller Yulia Mun, doktorgradsstipendiat ved Institutt for geovitenskap ved UiT Norges arktiske universitet til geoforskning.no

Mun startet sitt PhD-arbeid i 2013, og undersøker de miljømessige konsekvensene av to historiske deponier; et sjødeponi i Repparfjorden (Nussir) og en samling landdeponier i Røros-traktene. Begge er resultater av kobbergruvedrift.

Førsteamanuensis Sabina Strmic Palinkas, som er Muns veileder, sier at landdeponier generelt kan påføre miljøet og samfunnet større utfordringer enn et sjødeponi.

– Vi kjenner til mange landdeponier i Europa som har gitt store miljøavtrykk. Årsaken er at det fysiske og kjemiske miljøet på land ofte gir et surere miljø som øker mobiliteten og biotilgjengeligheten til restmetallene, sier Palinkas til nettstedet.

Yulia Muns doktorgradsarbeid skal ferdigstilles våre 2019.

Denne saken er tidligere omtalt i geo.365.no og i Firda.no/Firdaposten

Les også tidligere artikler i High North News om gruvedrift og Nussir.


2 kommentarer

  1. Erling Solvang says:

    Dette er et studie under arbeid på et tilsynelatende snevert grunnlag, Røros og Reppafjord. Overhode ikke grunnlag for å trekke konklusjonen slik overskriften gjør. Hvorfor tror dere alle verdens land har innført forbud mot sjødeponi unntatt Norge, Tyrkia og 3-4 utviklingsland?

  2. Per Inge Østmoen says:

    1. Kall det ikke “deponi.” Et deponi impliserer noe som skal lagres og så hentes etter å ha vært deponert en tid. Dette som er planlagt, er dumping!

    2. Dumping av gruveavfall i sjø skader sjøen, gruveavfall på land skader land. Det tjener ingen god hensikt å forsøke å unngå den realistiske konklusjon at gruveavfall i sjøen er til svært stor skade for de marine økosystemene.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.