Satsing på alger i fiskefôr

Det er stor interesse for alger i fiskefôr for tiden. Norges Forskningsråd bevilget nylig 200 millioner kroner til Havbruksprogrammet, der mikro-og makroalger er viet spesielt oppmerksomhet, melder Kyst.no

Stig Borgvang, forskningssjef i Bioforsk, forteller til Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no at de i samarbeid med blant andre Universitetet i Bergen, UNI Research og Universitetet i Nordland søker om et prosjekt på bruke av mikroalger i fiskefôr.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.