Satser på teknologi og forskning

– Regjeringen tar den fallende aktiviteten i oljenæringen på alvor. Derfor setter vi i statsbudsjettet for 2016 inn tiltak for raskt å stimulere til økt aktivitet og sysselsetting i petroleumssektoren, skriver olje- og energiminister Tord Lien i et leserbrev: 

Han skriver videre: “Det viktigste regjeringen kan gjøre for oljeindustrien er å sørge for en stabil og forutsigbar politikk og sørge for at petroleumsnæringen har tilgang til attraktivt areal. Samtidig er det helt nødvendig å satse på utdanning, teknologiutvikling og forskning.
Som et ledd i dette arbeidet vil regjeringen øremerke 155 millioner kroner til petroleumsrettet teknologiutvikling- og demonstrasjon gjennom DEMO 2000-programmet. I tillegg bidrar Utenriksdepartementet med midler fraArktis 2030 til DEMO 2000, spesifikt rettet mot teknologiutvikling for nordområdene.”

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.