Sår tvil om at storkommuner er bedre

Større kommuner gir ikke nødvendigvis bedre næringsutvikling, viser en fersk rapport.

Det trengs mer kunnskap for å kunne konkludere med at større kommuner gir bedre nærings- og samfunnsutvikling. 
Det er ett av hovedfunnene i den fersker rapporten «Brikker som mangler – Kunnskap om næringsrettet samfunnsutvikling og kommunestørrelse» som forskningsinstituttet NORUT har utarbeidet på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, skriver Nationen. 

– Regjeringen må slutte å argumentere med at alt blir bedre bare det blir større, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. 

Statssekretær Jardar Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i en e-post til Nationen at han ikke kan se at rapporten fra NORUT er i strid med vurderingen til Ekspertutvalget for kommunereformen. 

– For å få til bedre næringsutvikling må det jobbes aktivt i kommunene, uavhengig av kommunestørrelse. I rapporten fra NORUT pekes på at kapasitet kan være en utfordring. Større kommuner vil kunne få større fagmiljø, og dermed kunne legge forholdene til rette for at flere personer i kommunene kan jobbe aktivt med næringsutvikling, skriver Jensen

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.