Samer stresses av mobbing

Samer opplever 10 ganger mer diskriminering enn etniske nordmenn.

– Mens 3,5 prosent av den norske majoritetsbefolkningen føler seg utsatt for diskriminering, er tallet for samisktalende samer på hele 35 prosent. De samene som bor utenfor de definerte samiske språkområdene, har det verre, her opplever halvparten å ha blitt diskriminert. I tillegg opplever samer å bli mobbet dobbelt så ofte som majoriteten det siste året. Dette er dramatiske tall, forteller forsker Ketil Lenert Hansen hos Senter for samisk helseforskning.

Han mener diskrimineringen kan føre til høyt psykisk stressnivå, depresjoner og angst.

Les mer på Universitetet i Tromsøs nettsider her.

Tags:

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.