Arktis
Den nye avtalen mellom NASA og Kartverket vil også sørge for verdens nordligste observering av de europeiske navigasjonssatellittene Galileo når disse er i full drift. (Foto: Flikcr)

Samarbeider om å styrke klimaovervåking i Arktis


NASA og Kartverket har signert en ny avtale som skal gi mer fakta om jordkloden. Samarbeidet dreier seg om utvikling og leveranse av ny teknologi som får stor betydning for måling av hav- og isendringer.

NASA og Kartverket har gjennom flere år hatt et tett samarbeid. Når NASA nå skal levere et av nøkkelinstrumentene til Kartverkets nye jordobservatorium i Ny-Ålesund, betyr dette en ytterligere styrking av samarbeidet. 

– Denne avtalen er viktig for jordobservasjon i nordområdene; for overvåking av satellitter i polområdet og for vår forståelse av blant annet havnivåendringer, sier statssekretær Bjørnar Laabak.

Kartverket bygger nå et nytt jordobservatorium i Ny-Ålesund med flere måleteknikker på samme sted. Observatoriet har en unik dekning i Arktis. Fra det nye jordobservatoriet skal Kartverket overvåke jordas rotasjon og bevegelser.

Satellittavstandsmåleren som NASA skal levere er utstyrt med laser – og kan bestemme satellittenes avstand til jorda.

Karen Feldstein (Deputy Associate Administrator for International and Interagency Relations) i NASA og Per Erik Opseth i Kartverket signerer avtalen som skal gi mer fakta om jorda og klimaendringene. (Foto: Bill Ingalls, NASA)

Forbedring av satellittdata

Med sin plassering i Ny-Ålesund på 79 grader nord vil den være i stand til å følge satellitter over polområdet.

– Dette betyr en kraftig forbedring av satellittdata som brukes til å overvåke hav- og isendringer, sier Benjamin Philllips, leder for NASAs jordobservasjonsprogram i en pressemelding fra kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Den nye avtalen mellom NASA og Kartverket vil også sørge for verdens nordligste observering av de europeiske navigasjonssatellittene Galileo når disse er i full drift. Dette vil gi bedre posisjon og tidsreferanse på satellittene i nord.

– Med denne avtalen blir det nye jordobservatoriet komplett, og vi får en stasjon i verdensklasse i Ny-Ålesund, sier Per Erik Opseth, direktør i Kartverkets geodesidivisjon, som de siste to årene har jobbet for å få på plass kontrakten med NASA.   Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.