Direktør i Mo industripark (bildet) Arve Ulriksen skriver at det er urovekkende når stortingskandidater krever at Norge går ut av EØS-avtalen, som er så enormt viktig for landet. (Foto: MIP Info)
Mo Industripark er en av deltakerne i CO2-prosjektet i regi av SINTEF Helgeland. (MIP-foto).

Samarbeid om CO2-håndtering

 

Prosessindustrien i Nordland samarbeider med SINTEF Helgeland om CO2-håndtering; fangst, lagring og transport.

Åtte store prosessindustribedrifter i Nordland viser at de tar CO2-utfordringene på alvor, og går sammen med SINTEF Helgeland om et prosjekt som tar for seg bedriftenes håndtering av CO2.

Målet med prosjektet, som ledes av Eli G. Hunnes ved SINTEF Helgeland, er å finne konkrete løsninger og muligheter for samlokalisering og integrasjon mellom CO2-fangst, bruk, felles lagring og transport.

Prosjektet har bakgrunn i Paris-avtalen, samt Norsk Industri sitt nasjonale “Veikart for prosessindustrien”, som kom i mai 2016.

De åtte bedriftene er Alcoa Mosjøen, Elkem Rana, Elkem Salten, Celsa Armeringsstål, Glencore Manganese Norway, Yara Glomfjord, SMA Minerals, Mo Industripark AS.

“Veikart for CO2-håndtering for prosessindustrien i Nordland”, som er finansiert av Nordland fylkeskommune og åtte industribedrifter i landsdelen, gir en oversikt over situasjonen for CO2-håndtering med fokus på teknologistatus, virkemidler og muligheter for CO2-fangst, transport og lagring, og dessuten utnyttelse av CO2 i Nordland fylke, skriver Mo Industripark på sine hjemmesider.
 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.