Administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen, (Foto: Mo industripark)
Administrerende direktør Arve Ulriksen har en målsetning om at Mo industripark skal bli blant verdens ledende industriparker. (Foto: Mo industripark)

Samarbeid med Bellona skal gjøre Mo industripark verdensledende


En grønn industripark i verdensklasse. Det er målet for den strategiske samarbeidsavtalen som Mo industripark AS og miljøstiftelsen Bellona i dag offentliggjør at de har inngått.

– Avtalens overordnede mål er å bidra til at Mo Industripark som en industriell klynge utvikles i en miljøvennlig retning i et samspill mellom myndigheter, industri, forskning og samfunn, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– Vårt samarbeid med Bellona er viktig for å sette størst oppmerksomhet på de områdene som gir størst uttelling i forhold til å redusere utslipp. Gjennom samarbeidet skal vi identifisere områder hvor vi trenger mer forskning og utvikling for å kunne iverksette tiltak som både reduserer utslipp samtidig som det er lønnsomt for bedriften i Mo Industripark, sier Arve Ulriksen, administrerende direktør i Mo Industripark AS.

Samarbeidsavtalen strekker seg i første omgang over tre år.


Vil bli verdensledende industriklynge

Informasjonssjef Ivar Hartviksen skriver i en pressemelding at Mo industripark gjennom et omfattende strategiarbeid har vedtatt grunnlaget for en ny, sterk satsing framover. Satstingen har fått navnet “MIP Bærekraft”:

– Dette er en systematisering og koordinering av den omfattende satsingen som har vært på gjenvinning i mange år i Mo Industripark. Framover vil vi arbeide målbevisst for å utvikle dette videre, og løfte vår grønne profil til et nytt og høyere nivå. Vi har satt oss som ambisjon å bli en verdensledende industriklynge i forhold til miljø og energieffektivitet.

Samarbeidsavtalen med Bellona er ifølge Hartviksen en naturlig konsekvens av behovet for å skaffe seg best og bredest mulig kompetanse i alle deler av prosjektet.

Lederne i Mo industripark mener man, i en tid hvor olje- og gassnæringen sliter, i langt større grad må gi andre næringer vilkår for vekst og utvikling dersom Norge skal nå dagens og morgendagens klimamål.

– Den eksportrettede og kraftforedlende industrien er den næringen vi framover må satse på, sammen med mineralnæringen og havbruksindustrien, skriver de i pressemeldingen.


Norges største gjenvinningsmiljø


De store bedriftene i Mo Industripark vil gjerne være en naturlig del av dette, og fremhever flere fortrinn.

– Det er først og fremst rikelig tilgang til fornybar kraft, som gir oss sikker tilgang på energi. Vi har gjennom flere år bygd opp et omfattende system for gjenvinning av energi, biprodukter og avfall. Her er Norges største gjenvinningsmiljø av skrapstål. Vi har omfattende gjenbruk av vann og materialer, og vi har miljømessig trygg deponering av avfall som ikke kan gjenvinnes.

– Mo Industripark skal være blant verdens ledende industriparker målt i utslipp til ytre miljø, energieffektivitet og gjenvinning, og dette skal synliggjøres gjennom fokus på etablerte forsknings- og forbedringsprosjekt, oppsummerer administrerende direktør Arve Ulriksen.

Bellona-leder Frederic Hauge. (Foto: Bellona)

Én kommentar

  1. Erling Solvang says:

    Håper myndighetene både regionalt og sentralt skjønner betydningen for miljø og klima av å tilrettelegge for verdiskaping på grunnlag av den fornybare krafta lokalt.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.