“Russland er en partner”

Russland er en partner og utgjør ingen militær trussel mot Norge. Men Russlands folkerettsstridige annektering av Krim og okkupasjonen av de sørøstlige delene i Ukraina gir Europa og Norge krevende utfordringer, skriver Rune Rafaelsen, leder av Barentssekretariatet, i Finnmarken

Svarene er ikke åpenbare og enkle. EU og Norge har valgt målrettede sanksjoner mot vitale økonomiske strukturer, selskaper og maktpersoner.

Hvordan skal Norge og spesielt det nordnorske miljøet som har et omfattende samarbeid med Russland opptre?

Det er viktig å bygge på de erfaringer som ligger i den folkelige dialogen som skapte Barentssamarbeidet. Uten å ha fokus på menneskene på bakken på begge sidene av grensen vil vi ikke oppnå forsoning, samarbeid og økonomisk utvikling.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.