-Russisk modernisering er naturlig, sier Forsvaret 
-Modernisering og kapasitetsøkning av det russiske forsvaret i nord er en naturlig konsekvens av landets ambisjoner som stormakt, sier Forsvarets operative hovedkvarter. Bilder fra FOH av russiske fly på tokt langs Norskekysten i løpet av 2014.

-Russisk modernisering er naturlig, sier Forsvaret 

I løpet av 2015 vil Russland ha etablert en ny fly- og luftvernbase i Arktis, i tillegg til en arktisk brigade i nord. –En helt naturlig og, for Russland, nødvendig oppgradering, sier Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

I et intervju med russisk fjernsyn 29. desember bekrefter sjefen for den russiske generalstaben, general Valerij Gerasimov, Russlands militære utbyggings- og moderniseringsplaner i nordområdene.

Gjenåpne gamle anlegg

-Vi har allerede knyttet en luftforsvarsdivisjon til Nordflåten, og vi vil, i løpet av 2015, bygge opp et kombinert luftforsvars- og flyvåpen i nord, sa Gerasimov, ifølge det russiske nyhetsbyrået Sputnik news

Oppbyggingen av en luftstyrke i nordområdene er en del av Russlands planlagte strategi for økt nærvær i regionen, og planene omfatter også gjenåpning av flyplasser og havner på Nysibirøyene, helt nord-øst i landet, og på Franz Josefs land.

Nye flyplasser

Russerne planlegger også å bygge minimum 13 flyplasser og 10 radarstasjoner i nordområdene, for, som det sies; å trygge landets sikkerhet og å styrke dets politiske og økonomiske posisjon i regionen.

Russland har også fått på plass og innviet de fem første av totalt 10 planlagte redningssentraler (SAR) i Arktis.

Helt nødvendig

-Alle disse tiltakene er naturlige resultater av Russlands ambisjoner om å være en stormakt. Det sier talsmann ved FOH, oberstløytnant Ivar Moen til High North News.

Moen presiserer at FOH holder våkent øye med hva som skjer i nabolandet, men at moderniseringen av Russlands styrker ikke oppfattes som noen trussel mot Norge.

Nede i 20 år

-Det vi ser er en generell styrkeøkning, som i stor grad kommer som en naturlig konsekvens av en nødvendig modernisering. For Russland er oppgraderingen helt nødvendig, vi står overfor en nasjon som har ambisjoner om å være en stormakt, og som har ligget nede i 20 år.

Det nye utstyret som kommer på plass etter hvert vil automatisk bety en større kapasitet, det ligger i teknologien og våpenutviklingen, sier oberstløytnant Ivar Moen.

Se også artikkelen “Russland ruster opp langs hele kystlinja”.

 

-Russisk militær modernisering oppfattes ikke som en trussel direkte mot Norge, sier oberstløytnant Ivar Moen ved FOH.

-Russisk militær modernisering oppfattes ikke som en trussel direkte mot Norge, sier oberstløytnant Ivar Moen ved FOH.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.