Statsminister Erna Solberg kommer til Agenda Nord-Norge. Her fra hun snakket på konferansen i 2015. (Foto: Christine Karijord)
Statsminister Erna Solberg kommer til Bodø i slutten av april. Her er hun fotografert i Nordlands fylkeshovedstad under konferansen "Agenda Nord-Norge" i 2015. (Foto: Christine Karijord)

Regjeringen presenterer ny nordområdestrategi 21. april


Statsminister Erna Solberg stiller med et topptungt ministerlag når hun fredag 21. april kommer til Bodø. Etter det High North News erfarer vil hun på Høyres egen nordområdekonferanse presentere regjeringens nye nordområdestrategi.


Utenriksminister Børge Brende, kommunal-og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og EU og EØS-minister Frank Bakke-Jensen er med nordover når statsministeren kommer til Nordlands fylkeshovedstad.

Anledningen er Høyres egen nordområdekonferanse «Vi tror på Nord-Norge», og her skal også samtlige av de tre ministrene delta og innlede.

– Det blir ei solid Høyre-helg, kommenterer Jonny Finstad, leder i Nordland Høyre til High North News.


Topptung Høyre-delegasjon

– Det ryktes at regjeringens nye nordområdestrategi skal slippes på konferansen; stemmer det?

– Du kan vel regne med at det er litt forskjellig som kommer til å bli lagt frem. Det er ikke uten grunn at vi får et topptungt lag, så da kan vi forvente litt av hvert, sier den tidligere ordføreren i Vestvågøy kommune hemmelighetsfullt.

Finstad vil ikke bekrefte at strategien legges frem fredag 21 april, men etter det High North News erfarer vil den presenteres nettopp på denne nordområdekonferansen. 

Høyrepolitikerne har lagt opp til et bredt program fra fredag 21.april til søndag 23.april, og i tillegg til nordområdekonferansen «Vi tror på Nord-Norge» fredag, vil partiet i løpet av helgen også arrangere en egen kampanjekonferanse og et møte i fylkesstyret.

I omtalen av nordområdekonferansen heter det at «Nord-Norge vil i årene framover få en voksende betydning for norsk velferd og verdiskaping». Som vanlig trekkes det også fram at nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde, og at regjeringen har et mål om å gjøre Nord-Norge til en av landets mest bærekraftige og skapende regioner. Temaene på nordområdekonferansen vil ifølge Finstad også bære preg av at nordområdepolitikken er mangefassetert, og spenner fra alt til sikkerhetspolitikk til verdiskapning.

– Økt oppmerksomhet

Skal vi tro lederen for Nordland Høyre er det fra regjeringens side nå en dramatisk dreining av oppmerksomheten nordover:

– Det er nesten slik at man ikke vil tro hvordan det har snudd, kommenterer Finstad på telefon fra Lofoten.

Hans klare inntrykk er at regjeringen i langt større grad enn tidligere ønsker å prioritere landsdelen.

– Nord-Norge er fremtiden, og nå skal det legges til rette for vekst og utvikling.

Mer informasjon om konferansen «Vi tror på Nord-Norge» finner du her. Konferansen er åpen for alle, opplyser Finstad.

Regjeringens forrige nordområdestrategi, “Nordkloden”, ble presentert i Hammerfest i 2014. I denne var det fem prioriterte satsingsområder: internasjonalt samarbeid; næringsliv; kunnskap; infrastruktur og miljøvern; sikkerhet og beredskap.

Klikk her for å lese hele rapporten.

Les også: Nordkloden – Regjeringens nye nordområdesatsing

 

Mål: En mer helhetlig tilnærming

Regjeringen har jobbet med den nye strategien i lang tid, og når rapporten foreligger vil den ifølge statsministerens kontor være todelt. Hoveddelen vil bestå av en strategidel som skal peke ut kursen for den norske nordområdepolitikken videre framover, mens del to skal gi en statusrapport om oppnådde resultater så langt i stortingsperioden.

Regjeringen skriver på sine egne nettsider at de prioriterte innsatsområdene vil videreføres, og at kunnskap og næringsutvikling vil stå sentralt også i den nye nordområdestrategien. I tillegg skal følgende perspektiver løftes fram og tillegges ekstra vekt:

  • Helhetlig tilnærming – nasjonal politikk og nordområdepolitikken skal ses i sammenheng
  • Regional dimensjon – regionalt eierskap
  • Hav
  • Omstilling/grønt skifte

Alle departementer med relevans for nordområdearbeidet er involvert i utarbeidelsen av dokumentet som skal presenteres i Bodø 21 april, mens det er Utenriksdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som utgjør skrivegruppen.
Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.