Nord-Norge krever: Nå må regjeringen levere!

Nord-Norge krever: Nå må regjeringen levere!

Samferdsel står øverst på kravlista

Det er med en nesten u-nordnorsk tålmodighet politikere og næringslivsledere har mottatt Regjeringen Solberg. Men forventningene er likevel store – og aller størst på området samferdsel. Der MÅ Erna levere om hun skal få en periode til.

Den 16. oktober 2013 kom de ut på Slottsplassen, Regjeringen Solberg, med en stolt Erna i spissen for en historisk samling mennesker. Høyrefolk og FrP’ere i skjønn forening skulle ta fatt på sin regjeringsgjerning overfor et utålmodig og kravstort folk. Mange spådde dem et brutalt møte med virkeligheten.

Nå er det gått 98 dager. Fredningstiden skal være over, og hva har de gjort? Hva har de levert i nord?

HNN har spurt et knippe ledere innenfor privat og offentlig virksomhet både om hovedinntrykket så langt, og om hvilke forventninger de måtte ha til fortsettelsen. Resultatet er nesten et enstemmig rop om samferdsel og kommunikasjon. Men Regjeringen skal få tid – litt mer tid.

 


En gigantisk nedtur


Sjefen ved Leonard Nilsen og sønner (LNS) legger ikke fingrene imellom, og sier at det var;

– En gigantisk nedtur at den nye regjeringen ikke ville lage konsekvensutredning for olje- og gassvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. I landsdelen er det jo et solid flertall for en slik utredning, og det er jo ikke uten grunn at Kr.F. og Venstre sitter uten representanter fra Nord-Norge, så der er jeg skikkelig skuffet.
Ellers ser det ut til at man vil ta tydeligere og sterkere grep innenfor samferdsel, flere prosjekter og et eget veibyggingsselskap. Det er bra. Og på mineralsiden, som betyr mye for oss, er det sagt en del positiv, men ennå gjenstår handling. Min forventning er at driftstillatelser flyttes fra Miljøverndepartementet til Næringsdepartementet, der det vitterlig hører hjemme. Slik det er nå kan det sammenlignes med om Landsbruksdepartementet skulle tildele fiskekvoter, sier Frode Nilsen. 

 


Vi trenger arbeidsplasser


Konsernsjef Brynjar Forbergskog i Torghatten ASA mener det er for tidlig å felle noen dom over regjeringen Solberg, men håper det blir en mer konkret tilnærming enn den foregående regjeringen viste.
-Det ble mye konferanser og festtaler, men mindre konkret handling. Regjeringen må få lov til å bli varmere i stolen, men mine forventninger knyttes til håndgripelige resultater, det er arbeidsplasser landsdelen trenger, sier Forbergskog.

 


Forenkling er bra


Adm. dir Kay Hugo Hanssen i Kræmer Maritime AS i Tromsø er på sin side strengt tatt imot enhver fredningstid, men innrømmer at signalene så langt likevel er ganske bra, ikke minst når det gjelder ønsket om forenkling og kontaktarbeidet mellom myndighetene og næringslivet.
-Det Regjeringen sier om digitalisering, som skal gjøre det lettere for oss i næringslivet å leve i symbiose med offentlig forvaltning virker ubetinget bra, men det er jo for Regjeringen som for alle oss andre, at det er resultater vi blir dømt på, ikke planer, så vi får se, sier Kay Hugo Hanssen.

 


Nye strukturer


Også Hanssen trekker frem samferdsel som et område der Regjeringen nok blir fulgt og målt nøye.

–Vi ser jo at samferdselsårene og hele strukturen i Nord-Norge er noe som er lagt på 1950-tallet, og det er jo ikke sikkert heller at kommunestrukturen behøver å være lik dette videre fremover.

Større samferdselsprosjekter må ta utgangspunkt i at det enten er store verdiskapinger som skjer, at varer må transporteres, eller at store befolkningskonsentrasjoner trenger bedre kommunikasjon.

 


Russland og fiskerier


Finnmarks fylkesordfører, Runar Sjåstad (A), tror det ennå vil ta litt tid før det kommer resultater av regjeringsskiftet.
-Vi har jo ikke sett så mye konkret ennå, det er kanskje litt tidlig, men vi registrerer at flere statsråder melder sin ankomst til for eksempel Kirkeneskonferansen i begynnelsen av februar, så man er vel inne i en ”gjøre seg kjent”-fase. Det er jo positivt i seg selv, mener han.

– Og vi har klare forventninger og sterke krav, landsdelen er jo ikke kjent for å være altfor beskjeden i å si ifra, og det skal vi nok gjøre også, legger Sjåstad til.


Konkret peker han på videreutvikling av det gode forholdet til Russland, som er spesielt viktig for Finnmark.
–Vi kan selvsagt ikke leve med et totalforbud mot import av hvitfisk fra Norge til Russland, så her må en god dialog til. Fiskeriene har alltid vært en vesentlig næring i Finnmark, og er det fortsatt.


Trygghet i Alta


Sjåstad har også klare forventninger til en fortsatt sterk satsing på kunnskap i landsdelen, gjennom styrking av universitetene og høgskolene, men ikke minst Barentssekretariatets arbeid.

– Her må regjeringen levere, sier han.


I Alta, der Høyres Laila Davidsen er ordfører er det samferdsel som står på ønske- og forventningslisten.
-Regjeringen har levert bra på noen områder og dårlig på andre, men i sum synes jeg den har kommet godt i gang og synliggjort at den vil noe i, og med, nordområdene de neste fire årene.

 

Vi må også jobbe


– Det at statsministeren viser seg i nord, og at flere fagstatsråder gjør det samme, oppfatter jeg som positivt. Det samme kan jeg si om at regjeringsmedlemmer stadig gjentar at de faktisk mener nordområdene er viktig. Så jeg er trygg på at de mener alvor, og da må vi her oppe vise at også vi mener alvor, at vi er klare til å ta tak, sier Davidsen.
Henness største forventninger er knyttet til infrastruktur, særlig samferdsel, der hun mener Regjeringen har vært klar og tydelig – og positiv.
-Man må få til en bedre koordinering av FOT-rutene (flyruter som drives på grunnlag av kontrakt med Staten som kompenserer en fastsatt del av kostnadene), E6 må bli bedre, det er hovedlivsnerven vår, og flyplassene må rustes opp slik at de har kapasitet til å ta den økningen i flyreiser som er forventet.

 

Optimistisk Hjort

 

Davidsens kollega litt lengre sør, Tromsøordfører Jens Johan Hjort (H), er gjennomgående optimistisk og trygg på at Regjeringen vil levere – også i nord.

-Det at Børge Brende hadde sin første opptreden som utenriksminister her i Tromsø, anser jeg som et godt signal. Det at innholdet om at nordområdepolitikken skal føres videre, fra Jan Petersen som startet den, via regjeringen Stoltenberg som gjorde en god jobb, og nå fra regjeringen Solbergs side, ble også gjentatt av Erna Solberg under Arctic Frontiers. Det er bra.

-Men, sier Hjort, – jeg har presisert overfor både Erna og Børge at vi skal følge med. Blir ikke leveransene i tråd med ambisjonene vil vi si ifra. Og da må jeg legge til at jeg tror de vil levere, med det lovede fokus på infrastruktur og samferdsel. Når Erna Solberg sier de skal legge enn 10 milliarder i vei og baneprosjekter i Nord-Norge frem mot 2018, så er det bra, og i tråd med landsdelens egne ønsker.

 

Bærekraft på egne premisser

– Jeg tror det er to år siden jeg deltok på den daværende regjeringens ”innspillkonferanse” i Svolvær, og budskapet derfra var klart: Vi har ressurser og metoder, gi oss infrastruktur. Det er den aller viktigste faktoren for en bærekraftig utvikling i Nord-Norge – på landsdelens egne premisser, sier Hjort.

I Nordland har også Tomas Norvoll, fylkesrådsleder for Arbeiderpartiet, hørt på Børge Brende:
-Jeg hørte på hans første tale om nordområdene, og den var god. Den gav beskjed om at den nye regjeringen vil følge opp de hovedretninger og det engasjementet den forrige regjeringen hadde i nordområdesatsingen, sier Tomas Norvoll.

 


Tålmodig forventning

-For Nordlands vedkommende er situasjonen at vi venter avklaring på en hel rekke beredskaps- og sikkerhetssaker. Det er politireformen, det er ny redningsdirektør, brannskolen i Tjeldsund, oljevernbase i Lofoten/Vesterålen og ikke minst: Generalinspektøren for luftforsvaret (GIL) – og hvor denne skal lokaliseres.
Selv om jeg har forståelse for at en ny regjering trenger tid til å se på saker med egne øyne – det er i grunnen en av hensiktene med bytte av regjering – så forventer vi nokså snarlige signaler og avgjørelser i flere av disse sakene. Aller først for GIL, men også politireformen og redningsdirektorat/-direktør blir viktige prøvesteiner for Regjeringens vilje til satsing i nord, sier Tomas Norvoll.

 


Veiprosjekter raskt

I Troms forventer fylkesrådsleder Line Fusdahl (H) raske bevilgninger og prosjekter innenfor samferdselssektoren – og tror de kommer:

-Jeg er glad for at både Børge Brende og Erna Solberg understreker at nordområdepolitikk er både utenriks- og innenrikspolitikk, og at man fremholder kunnskap og forskning, næringsliv og –utvikling og samferdsel som vesentlige innsatsområder.

Fusdahl innser og aksepterer at ting som forskning og utdanning, og også næringsutvikling, tar tid, men forventer klare uttellinger på Regjeringens første statsbudsjett i samferdselssektoren.
-For Troms gjelder det ikke minst bedre kommunikasjon mellom arbeidsmarkedsregionene og innfartsårene til Tromsø. I det hele tatt må vi få konkrete prosjekter på bordet. Og det tror jeg vi får, sier Line Fusdahl.

 

En lyttende regjering

Direktøren i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), Geir Ove Ystmark, har sterke oppfordringer også til de nordnorske politikerne, og mener Regjeringen lytter.

-Vi har inntrykk av at den nye regjeringen er veldig lyttende, at den søker løsninger som er forankret i næringslivet. Det kan se ut som om denne regjeringen, i langt større grad enn alle foregående, har fått marsjordre fra statsministeren om å dra ut og lytte. Det er utelukkende positivt, sier Ystmark.
Han peker også på at FHL var fornøyd med flere deler av regjeringserklæringen, blant annet at det åpnes for visse lovendringer på hvitfiskområdet. Ystmark har dessuten en sterk oppfordring til nordnorske politiske myndigheter innenfor samferdselssektoren:

–Man må kunne klare å lage en felles samferdselsvisjon i nord, som man har klart på Vestlandet. Vi må ikke bare se på hvor det er tettest befolket, men også på hvor verdiene faktisk skapes, hvor produksjonen skjer og transportbehovene både finnes og oppstår. Dette stiller selvsagt krav til Regjeringens handle- og gjennomføringskraft. Nasjonen må se på sjømatproduktive områder og arealer i en strategisk sammenheng, som man gjør når det gjelder matproduksjon og jordvern på land. Da snakker vi om overordnede strategier. Det snakkes om Norge som viktig for global leveransestabilitet på olje- og gassektoren, men ikke tilsvarende om vår forpliktelse som leverandør av sjømat til verdens befolkning, sier Ystmark. 

Frode Nilsen, Adm. dir LNS

Frode Nilsen, Adm. dir LNS

Brynjar Forbergskog, Adm.dir Torghatten ASA

Brynjar Forbergskog, Adm.dir Torghatten ASA

Runar Sjåstad (Ap), fylkesordfører i Finnmark

Runar Sjåstad (Ap), fylkesordfører i Finnmark

Ordfører i Alta kommune, Laila Davidsen (H)

Ordfører i Alta kommune, Laila Davidsen (H)

Ordfører i Tromsø kommune Jens Johan Hjorth (H)

Ordfører i Tromsø kommune Jens Johan Hjorth (H)

Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap)

Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap)

Fylkesrådsleder i Troms, Line Fusdahl (H)

Fylkesrådsleder i Troms, Line Fusdahl (H)

Geir-Ove Ystmark, Adm.dir Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL)

Geir-Ove Ystmark, Adm.dir Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL)

Én kommentar

  1. Gudmund Monsen says:

    Ny stor flyplass lokalisert på Hauan i Rana er et svært viktig prosjekt som det haster med å få realisert skal vi få til et sårt tiltrengt løft på Helgeland. Lokal uenighet kan nok en gang forsinke nødvendig utvikling, så her er det nødvendig at modige politikere skjærer gjennom slik at vi får satt spaden i jorda. Hauan MÅ realiseres!
    E-6 Helgeland ser ut til å dra i langdrag. De skal se på bompenge-andelen. Dette ser ut til å kunne forsinke hele prosjektet som desverre skal bygges etter en såkalt 80-standard, noe som innebærer få nye traseer og med 60-soner og gårds-tun rundt annen hver sving.
    Nordlandsbanen, hva med den? Tør vi ikke lenger ha en ambisjon om å få den til Kirkenes? Får nesten lyst på en separatistbevegelse så lenge vi fremdeles må stå med hua i handa her oppe!

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.