Provosert av påstander om ubenyttet areal

Under  næringslivskonferansen Agenda Nord-Norge  ble det hevdet at 98 prosent av Nord-Norge er uutnyttet areal. Dette kan gi store muligheter for økonomiske vekst i landsdelen knyttet til olje, gass, mineraler, marine ressurser og naturen, ble det hevdet. 

Men i regnestykket er reindriften og samiske interesser uteglemt. Dette provoserte sametingspresidenten Aili Keskitalo kraftig. Salen med næringslivsledere, politikere og byråkrater på «Agenda Nord-Norge-konferansen» fikk klar beskjed om at arealene som hevdes å være øde, brukes av reindrifta.

– Dette er rettigheter som er beskyttet av internasjonale konvensjoner og forpliktelser, slo Keskitalo ettertrykkelig fast overfor NRK Sápmi.

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.