Altafunnet på Loppahøyden i Barentshavet. Kart: Oljedirektoratet
Funnet i Alta-prospektet skaper økt optimisme i Barentshavet. Kart: Oljedirektoratet

Optimisme i Barentshavet

Lundins funn i det sørlige Barentshavet er veldig positivt for den videre aktiviteten i området, sier Petro Arctic. 

Direktør Kjell Giæver i Petro Arctic tok i mot dagens nyhet om funnet på Loppahøyden med et stort smil. 

– Vi gratulerer operatør Lundin sammen med lisenspartnerne Rwe Dea og Idemitsu med nytt oljefunn 20 kilometer fra deres forrige store funn i Gothalisensen. 

Lundin med gassfunn i Barentshavet

Hvis man legger Lundins funn i altaprospektet sammen med Statoils funn på Skrugard, Havis og Drivis nærmer det seg nå 1000 millioner fat påvist olje i Barentshavet. 

De foreløpige beregningene av funnet i altaprospektet er et sted mellom 14 og 50 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje, og mellom fem og 17 millioner standard kubikkmeter utvinnbar gass. 

Lundin planlegger å bore tre eller fire lete- og avgrensningsbrønner neste år. 

Udelt positivt

Kjell Giæver mener dette er udelt positivt for videre boreaktivitet i området. 

– Erfaringsmessig gir et slikt funn økt interesse fra andre aktører. Disse funnene fra Lundin er også spennende fordi de er gjort med nye letemetoder, en ny måte å tenke på, sier han. 

Funn gjort med nye letemetoder kan gjøre flere områder interessant igjen. 

– Dette funnet er et godt skritt i riktig retning for å påvise nok olje for utvikling og bygging av ny infrastruktur for oljeproduksjon i Barentshavet, sier Giæver. 

– Hvor langt fram er det før det kan startes produksjon i dette området? 

– Det er helt opp til operatøren selv, men dersom alt videre går på skinner kan det være produksjon på Alta en gang mellom 2025 og 2030, mener Giæver. 

Mangedobling i nord

Petro Arctic er en interesseorganisasjon for bedrifter som ønsker å levere til prosjekter på nordnorsk sokkel. De har tidligere laget studien Petro Foresight 2030, som tegner et optimistisk bilde av oljeaktiviteten i Barentshavet. 

– Dette funnet er med på å bekrefte våre scenarier for en mangedobling av petroleumsaktiviteten i nord, sier en fornøyd Giæver. 

 

 

 

Riggen Island Innovator som fant gass i Alta-prospektet. Foto: Island Drilling

Riggen Island Innovator som fant gass i Alta-prospektet. Foto: Island Drilling

Kjell Giæver, Petro Arctic

Kjell Giæver, Petro Arctic

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.