Det er fullt mulig å åpne for at fiskeindustrien kan eie fartøy og kvoter, uten at man åpner for utenlandsk eierskap.  (Foto: Norges Sjømatråd)
Havforskningsinstituttet skal nå forske på toskens matfat i Barentshavet, metoder for å sjekke størrelsen på fangst og langtidsvirkninger av oljesøl i nord. (Foto: Norges Sjømatråd)

Oljesøl, meny og størrelse – torsken i nord skal under lupenHavforskningsinstituttet har nå fått 15 millioner kroner til to prosjekter i nordområdene. Et handler om menyen til barentshavtorsken, mens det andre skal utvikle teknikker for å sjekke størrelsen på fangsten før den tas om bord i fisketrålerne.

Et sentralt spørsmål er hvordan miljø- og klimaendringer påvirker dietten til torsken. Og som hjelpemiddel har forskerne ved Havforskningsinstituttet fått tilgang på britiske data for det vestlige Barentshavet fra 1930-1950.

Prosjektet som skal kartlegge størrelsen på fangsten gjennom fiskeriakustikk, skal finne metoder som kan hjelpe fiskere å vurdere om en fangst skal tas om bord eller ikke.

I tillegg til studiene på torskens meny og størrelsesberegning av fangst, skal Havforskningsinstituttet delta i OILCOMS prosjekt om langtidseffekt av oljeforurensning på fisk i Lofoten- og Barentshavet.

Kilde: Havforskningsinstituttet

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.