-Vi vil ha en større grad av enighet om både næringsrettet forskning og om høyere utdanning i nord. Bakteppet for dette er jo bråket omkring NORUT, sier byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H) i Tromsø.
-Vi vil ha en større grad av enighet om både næringsrettet forskning og om høyere utdanning i nord. Bakteppet for dette er jo bråket omkring NORUT, sier byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H) i Tromsø.

O6-kommunene vil ha orden i rekkene

-Norutbråket svekker forskningsmiljøet.

-Vi vil ha en større grad av enighet om både næringsrettet forskning og om høyere utdanning i nord. Bakteppet for dette er jo bråket omkring NORUT, sier byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H) i Tromsø.


Ordførerne (og byrådslederen) for de seks kommunene Tromsø, Bodø, Narvik, Alta, Rana og Harstad, den såkalte O6-gruppen, møttes i Tromsø i forrige uke. Der ble de enige om å innkalle rektorer og ledere for høgskoler, universitet og forskningsinstitusjoner i landsdelen til et eget møte.


-Vi diskuterte næringsrette forskning og vi diskuterte høyere utdanning i nord, og mye av bakgrunnen er det bråket som har vært rundet eierskap og hvem som skal drive NORUT. Det var forholdsvis bred tilslutning til at det er behov for en større grad av enighet om begge disse temaene institusjonene imellom, sier Hilmarsen.


-Slike kamper som vi har sett bidrar ikke akkurat til å styrke forskningsmiljøet i Nord-Norge, og det trenger vi, påpeker byrådslederen – som også var vertskap for Tromsømøtet mellom de seks største kommunene i landsdelen. Hilmarsen antar at et møte med rektorer og forskningsledere vil kunne avvikles i løpet av et par måneders tid.

Øyvind Hilmarsen

Øyvind Hilmarsen

O6-gruppen: 
Et samarbeid mellom de seks største kommunene i Nord-Norge. Består av Alta, Bodø, Harstad, Narvik, Rana og Tromsø. 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.