Anita Krohn Traaseth og Monica Mæland 1 foto Innovasjon Norge
Innovasjon Norges administrerende direktør Anita Krohn Traaseth og Monica Mæland fotografert sammen i januar i år. (Foto: Innovasjon Norge)

Nytt fond skal gi 260 millioner kroner til Nord-Norge


Såkornfondet som ble lansert i 2015 fungerte ikke, og nå vil regjeringen gjøre et nytt forsøk. Går det som næringsminister Monica Mæland håper på, skal et nytt og statlig koinvesteringsfond gi om lag 260 millioner kroner til nye, nordnorske prosjekter.

– Regjeringen prioriterer Nord-Norge. Vi foreslår nå å opprette et nytt koinvesteringsfond, der staten og private sammen investerer i unge, innovative bedrifter i landsdelen. Målet er mer verdiskaping og innovasjon, og flere nyetableringer, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Regjeringen ga penger til et nytt såkornfond i Nord-Norge i 2015, men det viste seg vanskelig å hente inn tilstrekkelig privat kapital.

Det har vært mye styr rundt såkornfondet, og High North News har skrevet en rekke artikler om temaet. Tidlig i januar i år trakk Innovasjon Norge tilbake oppdraget til Noronnova Forvaltning, som hadde fått i oppgave å etablere såkornfondet i Nord-Norge. Arbeidet med fondet, på 300 millioner kroner, stanset dermed opp.

Nå foreslår regjeringen å bruke pengene til å opprette et nytt statlig koinvesteringsfond.

Tanken er at private investorer kan delta i enkeltprosjekter i stedet for å skyte penger inn i et fond. Investeringsfondet skal etter planen utløse kapital til unge, innovative bedrifter i Nord-Norge.

Staten går inn med til sammen 132,3 millioner kroner. Private investorer skal delta med minst like mye som staten i enkeltinvesteringer og oppfølgingsinvesteringer. De skal selv velge ut og følge opp investeringer i bedriftene, heter det i pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Investorene kan bidra med noe innovative bedrifter ofte er på jakt etter: penger og kunnskap. Tilgang på kapital og kompetanse er en viktig del av regjeringens gründerpolitikk, sier Mæland.

Planen er at Innovasjon Norge skal forvalte fondet, på vegne av staten. Innovasjon Norge er imidlertid tenkt som som en «passiv forvalter» som skal klarere de private investorene som skal velge ut og følge opp investeringene i bedriftene.

Pengene skal investeres i unge, nord-norske bedrifter, som er yngre enn sju år – etter første kommersielle salg.


Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.