Norge inngår partnerskap med Finland

Finland og Norge skal samarbeide tettere i nord og etablerer partnerskap for nordområdesamarbeid. 

– Målet med samarbeidet er å styrke det vitenskapelige og økonomiske samarbeidet mellom de to landene, sier utenriksminister Børge Brende. 

Nordområdepartnerskapet ble lansert på et møte mellom utenriksministrene Erkki Tuomioja og Børge Brende i Helsinki i dag. 

Felles grense på 730 kilometer og nære forbindelser gir Norge og Finland mange felles interesser i nordområdeutviklingen. 

– Finland og Norge har mange felles interesser i nordområdene. Jeg er glad for at forholdet styrkes også der, og at nordområdepartnerskapet nå fylles med konkret innhold. Det er fremdeles stort potensiale for å styrke båndene ytterligere – særlig når det gjelder økonomiske forbindelser, sier Finlands utenriksminister Erkki Tuomioja. 

De ansvarlige departementene i Norge og Finland skal nå jobbe videre med økt studentutveksling, dialog om transport og logistikk, styrket regionalt samarbeid og flyt av arbeidskraft og tjenester. Økt samarbeid over grensene i nord er sentralt i regjeringens nordområdepolitikk. 

– Nordområdene skal være en innovativ og kunnskapsbasert vekstregion. Økt flyt av kunnskap, kompetanse og tjenester over landegrensene er en forutsetning for å lykkes med dette. Nordområdepartnerskapet med Finland er et godt eksempel på hvordan vi satser på dette på tvers av sektorer og grenser, sier utenriksminister Brende.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.