Nordnorske politikere tar grep om BarentsObserver

–  De fratar oss muligheten til å være en kritisk røst. I tolv år har vi bygget opp BarentsObserver, og dette betyr en forandring: Eierne våre har tatt et aktivt valg ved å si at vi ikke skal følge Redaktørplakaten. Her fratar man Barentsobserver muligheten til å publisere uavhengig journalistikk, sier en meget frustrert redaktør Thomas Nilsen i nettavisen BarentsObserver.com til Medier24.com.

Nettavisen drives av Barentssekretariatet i Kirkenes, som er et interkommunalt selskap eid av Nordland, Troms og Finnmark fylker. BarentsObserver.com  oppfattes i regionen som en viktig stemme.

Nettavisen oppfattes som en fri og uavhengig nettavis, og har lenge henvist til Vær varsom-plakaten nederst på siden. Thomas Nilsen har også tittelen redaktør, til det i går ble vedtatt at Barentsobserver ikke skal knytte seg opp til Redaktørplakaten, skriver Medier24.com

– Det vil si at daglig leder styrer Barentsobserver som en nyhetsformidler for Barentssekretariatet, sier Line Fusdahl til Nord24.no. Hun er fylkesrådsleder i Troms og leder representantskapet.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.