Helge Eriksen
Ordførerkandidat for Høyre i Harstad, varamedlem i Trondenes menighetsråd, og av og til også tekstleser i Trondenes kirke.
13/02/2015

Biskopene i Nord- og Sør-Hålogaland er mot norsk oljevirksomhet – spesielt utenfor Nord-Norge. Den er en trussel mot klimaet hevdes det. Og de begrunner sin motstand religiøst – Skaperverket er truet. Argumentasjonen er som man skjønner rimelig alvorlig. 

Velsignelse

Norsk olje- og gassvirksomhet har vært en velsignelse for landet vårt. Den har blitt Norges viktigste og mest verdiskapende næring. Den sysselsetter direkte og indirekte 250 000 mennesker. Den genererer årlig milliardinntekter til staten. Hver fjerde krone i statsbudsjettet kommer fra petroleumsnæringen. Oljefondet – sparing til fremtidige generasjoner, er nå på 6525 milliarder norske kroner.

Mens norsk oljevirksomhet i sør kanskje flater noe ut er det vekst og nye muligheter for befolkning og næringsliv som preger situasjonen i nord. Totalt er nærmere 70 felt i produksjon på norsk sokkel – pr. i dag bare tre av dem utenfor Nord-Norge: Norne og Skarv (Helgeland) og Snøhvit i Barentshavet. Snart vil Goliat også være på plass i dette området. Aasta Hansteen (utenfor Helgeland) vil etter alt å dømme være i drift i 2017.

Nye funn gir all grunn til optimisme. Analyser viser at rundt 2030 kan ni felt være i produksjon utenfor vår landsdel. De vil bidra til vekst i hele Nord-Norge. 

Sammen med sjømat er olje/gass de viktigste vekstdriverne i nord i mange år fremover. At Lofoten/Vesterålen/Senja på litt sikt også blir en del av det nordnorske petrokartet må det arbeides målbevisst for. 

Miljøkrav

Klimautfordringene skal vi selvsagt ta på største alvor. Men de er og blir global og kan bare løses gjennom forpliktende internasjonale avtaler. Norsk symbolpolitikk er vel og bra, men representerer ingen løsning.  Det gjør derimot avtaler av den type Regjeringen går inn for i forhold til EU. Europa, Amerika og Asia må vise vei.

Og at verden – ikke minst den fattige, trenger energi hersker det ingen tvil om. Fornybar vil komme mer og mer, men olje/gass vil ifølge World Energy Outlook fra det internasjonale energibyrået, utgjøre en betydelig del av verdens energimix i 2040. Og det innenfor to graders-målet satt av det internasjonale klimapanelet.

Selvsagt skal det stilles strenge miljø- og klimakrav til norsk og verdens olje- og gassindustri. Med sin innovative teknologi vil bransjen kunne vise at de er en del av løsningen – i stadig mindre grad en del av problemet. Undertegnede er og blir en teknologioptimist.

Til slutt: Våre to biskoper inviteres herved til en studietur til Helgeland, Harstad og Hammerfest. Der kan de med selvsyn se hvordan denne industrien arbeider, hva den betyr for sine regioner og hvilke planer de har for fremtiden.

 

Én kommentar

  1. Steinar Sørensen says:

    Alle må få mene det de vil, men når biskopene opphøyer seg til talsmenn for “Den norske kirke” bærer det feil av sted. Biskopene er ikke valgt til å representere sine medlemmer. Medlemmene i kirka er politisk mangfoldig og ingen har bedt biskopene om å ta til ordet mot petroleumsnæring i Barentshavet. Biskopene er nokså freidig og prøver å være en politisk maktfaktor i samfunnet. I stadig flere tilfeller kan en øyne de religiøses forsøk på å endre samfunnet i en mer ikkesekulær retning. Biskoper og imamer går sammen og fronter sine politiske meninger. Vi er et sekulært samfunn og det hadde vært fint om pengestøtten til alle religiøse samfunn hadde vært fjernet. Religiøse foreninger er etter min mening å sammenligne med andre frivillige lag og bør klare seg med medlemmenes kontigent. I så fall hadde vi spart statsbudsjettet for milliardbeløp.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.