Nordisk Råd vil ha tettere samarbeid med samene


Nordisk råds presidium har bestemt seg for å gi utvidet observatørstatus til Samisk parlamentsråd. 


Samisk parlamentsråd er et samarbeidsorgan for sametingene i Norge, Sverige og Finland. 

En utvidet observatørstatus betyr at samiske representanter får rett til å delta i utvalgsmøter i Nordisk Råd hvor spørsmål som berører samene blir behandlet. Den nye statusen betyr ikke at de samiske representantene får stemmerett, og utvalgene avgjør hvilke møter de samiske representantene skal innkalles til. 

Fra samisk hold er det argumentert for fullt medlemskap med henvisning til at de er et anerkjent urfolk i Norden, til forskjell fra andre minoritetsgrupper i Norden. 

De tre sametingene i Norden har allerede observatørstatus i Nordisk råd, det gir dem også rett til å delta i Nordisk råds sesjon. 

 

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.