An increasing number of tour operators want to offer cruises in Arctic areas. (Photo: www.camillahey.dk/Flickr)
Flere og flere operatører ønsker å tilby cruise til arktiske områder. (Foto: www.camillahey.dk/Flickr )

Nå skal arktisturistene lære skikk og bruk


Det er ikke alltid det går knirkefritt for seg når et cruiseskip fullt av turister kommer til et lite sted med noen få hundre innbyggere. Nå har fem reiselivsorganisasjoner gått sammen for å utvikle retningslinjer for turister som besøker bosetninger i arktiske strøk.

I tillegg til generelle råd om arktisk skikk og bruk, har reiselivsorganisasjonene bak prosjektet også utviklet en mal som kan brukes av byer og tettsteder som vil lage egne og skreddersydde retningslinjer tilpasset lokale forhold.

Organisasjonene som er med på prosjektet er AECO (Association of Arctic Expedition Cruise Operators), Visit Greenland, Cruise Iceland, Visit Svalbard og Nordnorsk reiseliv.

Retningslinjene, som ble lansert i slutten av april, tar også for seg alt fra kulturelle særtrekk til råd om hvilke suvenirer man kan bør kjøpe. Her finner du norsk og engelsk versjon.

Positive ringvirkninger

Frigg Jørgensen, administrerende direktør i AECO, håper både retningslinjene og retningslinje-malen vil være en ressurs for alle som ønsker at turisme i nord skal gi positive ringvirkninger.

– Vi jobber for å fremme bærekraftig turisme i Arktis, og sosiale og kulturelle møter mellom besøkende og turister er en viktig del av den helhetlige satsingen. Vi vet at mange lokalsamfunn i nord – både i Norge og i resten av Arktis – setter stor pris på de økonomiske mulighetene som økt turisme bringer med seg. Vi vil bevisstgjøre turister og turoperatører om hva de kan gjøre for å ha en positiv effekt på stedet de besøker, sier Jørgensen i en pressemelding.

Lokalkunnskap satt i system

Anders la Cour Vahl, assisterende direktør i Visit Greenland, understreker at et av målene med prosjektet er å gjøre det lettere for lokalsamfunn å dele sin kunnskap med reiselivsaktører.

– Lokalsamfunnene, i samarbeid med turoperatørene, har de beste forutsetningene til å gi turister råd om hva de bør og ikke bør gjøre. Vi har gleden av å presentere en mal som kan brukes av byer og tettsteder som vil utforme sine egne retningslinjer. Malen er et godt utgangspunkt for lokalsamfunn som vil jobbe med turoperatører for å sørge for at turistenes besøk oppleves som positivt for alle parter. Fordelen med at de lokale retningslinjene følger et felles format er at det blir lettere å få en oversikt over hva man bør ta hensyn til i hver enkelt bosetning, sier la Cour Vahl.

Prosjektet er finansiert av NORA (Nordisk Atlantersamarbeid). Direktør Frigg Jørgensen i AECO. (Foto: AECO)

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.