Nussir ASA har søkt driftskonsesjon for gruvedrift i Kvalsund. Søknaden skal nå behandles i Nærings- og fiskeridepartementet. (Foto: Arne O. Holm)
Nussir har søkt driftskonsesjon for uttak av kobber i Repparfjorden i Kvalsund kommune. Nå er søknaden på høring. (Foto: Arne O. Holm)

Nå er Nussirs søknad ute på høring


Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har sendt Nussirs søknad om driftskonsesjon på høring. 

Fristen er satt til 1. september. Driftskonsesjonen er den siste tillatelsen som må på plass før Nussir kan begynne arbeidet med å etablere kobbergruve i Kvalsund kommune. 


Vurderer “skikkethet”

Alle som skal ta ut naturstein, eller mer enn 10.000 m³ mineralske ressurser er konsesjonspliktig etter Mineralloven. Når Direktoratet for Mineralforvaltning vurderer søknaden er det blant annet for å sikre at søkeren er “skikket” til å utvinne forekomsten, heter det i høringsbrevet. Det innebærer blant annet at prosjektet skal være økonomisk gjennomførbart, at søkeren har tilstrekkelig kompetanse, og at det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift av forekomsten. 

Etaten vurderer også tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling, tiltakets innvirkning på naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv, tiltakets innvirkning på omgivelsene og nærliggende områder under drift, tiltakets miljømessige konsekvenser, og til sist hvilke planer som ligger for etterbruk eller tilbakeføring av området. 

Høringsbrevet og dokumentene som hører til ligger på DMFs nettsider. 


Havner i departementet 

Sametinget har uttrykt motstand mot gruveprosjektet, og ifølge NRK ønsker de å ta saken til FN dersom Nussir får driftskonsesjon

Etter Mineralloven skal søknaden avgjøres av departementet dersom Sametinget eller grunneieren går imot at søknaden innvilges. 

Det er med andre ord sannsynlig at søknaden havner på et bord i departementet etter at DMF har sagt sitt. 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.