Departementet møter fiskerinæringen i morgen

Nærings- og fiskeridepartementet møter fiskerinæringen i morgen. På dagsorden: Det russiske importforbudet mot norsk sjømat og mulige tiltak. 

Møtet skal ledes av statssekretær Amund Drønen Ringdal, og organisasjonene som er invitert er Norges Sildesalgslag, Fiskeri- og havbruksnæringes landsforening, Norske Sjømatbedrifters landsforening, Norges Råfisklag, Norges Fiskarlag, Fiskebåt og Norges Sjømatråd. 

– Jeg er fornøyd med at Norges Sjømatråd sist fredag varslet at de vil styrke markedsføringsarbeidet, og omprioritere ressurser for å holde på den høye etterspørselen etter norsk sjømat globalt. Vi vil i tett samarbeid med næringen se på også andre tiltak som kan gjennomføres for å lette situasjonen. Jeg vil vurdere alle innspill, og jeg har oppfordret næringen til å komme med sine synspunkter på hva som best kan bidra både på kort og lang sikt, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.