According to the Norwegian Supreme Court, providing licenses for catching snow crab on the Norwegian continental shelf is a right reserved for Norwegian authorities. (Photo: The Norwegian Institute of Marine Research)
Hålogaland lagmannsrett slår fast at snøkrabben er en bunnart, og har idømt rederiet i Latvia inndragning på en million kroner og bøter på nærmere 400 000. (Foto: Havforskningsinstituttet).

Millionbot for snøkrabbefiske

 

En million kroner i inndragning og bøter på 190 000 og 200 000 kroner.

Det mener Hålogaland lagmannsrett er en passende reaksjon for rederen og skipperen på den latviske båten “Senator”, etter at retten har slått fast at snøkrabben er en bunnart.

Båten, som ble tatt for ulovlig snøkrabbefiske i Svalbardsonen, hadde løyve fra EU til dette fisket, en rett Norge mener EU ikke har.

Norge har hele tiden hevdet at snøkrabben er en bunnart, og atd et dermed er Norge som kyststat som har den suverene forvaltningsretten over arten.

“Lagmannsretten legger til grunn at snøkrabben ikke har noen fysiske eller anatomiske egenskaper som gjør at den på egen hånd kan løfte seg opp fra havbunnen eller svømme”, heter det blant annet i dommen.

Dommen var først omtalt i Fiskeribladet

Tidligere artikler i HNN om snøkrabbekonflikten rundt Svalbard 

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.