Miljøstipend til villaksen

Finsefondets miljøstipend 2015 er tildelt organisasjonen Norske Lakseelver. Tildelingen er for prosjektet «Villaksen – en miljøindikator for fjellnaturen i nord». Finsefondet er en uavhengig stiftelse etablert i 1988. Gjennom utdeling av årlige stipendier ønsker fondet å stimulere arbeidet for vern av norsk fjellnatur. I år går pengene til informasjonsarbeid og skoleaktiviteter rundt en av nøkkelartene i den nordnorske fjellnaturen, melder Harstad Tidende. 

Villaksen har en naturlige plass i norsk fjellnatur, og Finnmark er det viktigste fylket. I de fleste finnmarkselvene finner vi mange av de beste gyte- og oppvekstområdene for laksen oppe på snaufjellet. Eksempelvis kan det nevnes Stabburselva, Vestre-Jakobselv, Kongsfjordelva og Repparfjordelva. 

I forbindelse med den planlagte økningen i norsk og russisk oppdrettsindustri i nordområdene, mener Norske Lakseelver det er ekstra viktig med god og forskningsbasert informasjon om mulige konsekvenser for villaksen, skriver avisen. 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.