Midler til arktisk landbruk

Næringsaktører, forvaltning, forsknings – og kunnskapsmiljøer og organisasjoner i landbruket i Nord-Norge kan innen onsdag 16. april 2014 søke om tilskudd. Landbruks- og matdepartementet har bevilget tre millioner kroner hvert år i tre år til satsing på arktisk landbruk til fylkene i nord.

Midlene skal støtte opp under – og styrke – allerede igangsatt arbeid. I spleiselaget bevilget Nordland fylkeskommune og Sametinget tre millioner kroner hver til utvikling av Arktisk landbruk.

Les mer hos Nordland fylkeskommune.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.