Melbu skal huse nordnorsk tenketank

Nordland akademi for kunst og vitenskap på Melbu har besluttet å opprette en tenketank for Nord-Norge med kunst og kultur som sentral drivkraft, skriver nettstedet 8445melbu.no:

Hensikten med Tenketanken for Nord-Norge er å bidra til å styrke nordnorsk kultur, bosetning, arbeidsmuligheter, livsgrunnlag, samarbeid og trivsel. Tenketanken skal se på verdiene i de tradisjonelle måtene man har levd på i nord, ikke minst den nære samhørighet med naturen. Den skal vurdere hvordan moderne muligheter, kommunikasjon og interaksjon både kan styrke og videreutvikle nordnorsk identitet og livsstil, samt se på mulige tiltak mot tendenser som kan være til skade for en positiv utvikling for Nord-Norge.

Tenketanken skal drøfte hvordan kunst og kultur kan bidra til være en motkraft til ensidig og kortsiktig utnytting av nordnorske ressurser.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.