Litt olje gjør stor skade på hyse
Hysa har sine viktigste gyteplasser utenfor Lofoten, og bare kort tids eksponering for oljeutslipp skader hyselarvene alvorlig, viser forskning fra UiO og Havforskningsinstituttet. (Foto: Steven G. Johnson, Wikimedia Commons).

Litt olje gjør stor skade på hyse

 

Selv små og kortvarige oljeforurensninger fører til at hyselarver får så store skader at de ikke kan vokse opp.

Forskning utført av doktorgradsstipendiat Elin Sørhus fra Havforskningsinstituttet og Senter for økologisk og evolusjonær syntese ved Universitetet i Oslo (UiO), legger nå fram resultater som går rett inn i debatten om oljeleting utenfor Lofoten, der hysa har sine viktigste gyteområder.

Sørhus’ forskningsprosjekt viser at selv små og kortvarige oljeforurensninger fører til at hyselarver får så store skader at de ikke kan vokse opp, skriver Universitetet i Oslo i en artikkel på forskningsnettstedet forskning.no.

– Målet vårt var å se på effekten av et akutt oljeutslipp på hyserogn og hyselarver. Vi har blant annet påvist at hyserogn som er blitt eksponert for relativt lave oljekonsentrasjoner i 24 timer, utvikler alvorlige skader. Dette skjer selv om de får utvikle seg videre i rent vann etterpå, forteller Sørhus.

 

 

Resultater av økende oljepåvirkning på hyselarver. En ueksponert hyselarve (øverst), en eksponert larve med hodeskader (midten) og en larve med pukkelrygg (nederst). (Foto: Elin Sørhus).

Resultater av økende oljepåvirkning på hyselarver. En ueksponert hyselarve (øverst), en eksponert larve med hodeskader (midten) og en larve med pukkelrygg (nederst). (Foto: Elin Sørhus).

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.