Klimaavtalen som ble framforhandlet i Paris ifjor krever oljestopp, skriver Marte Guldal Bramness og Anna Birkelund Olerud fra Natur og Ungdom. (Photo:  Le Centre d’Information sur l’Eau)
Under COP21 i desember ble verdenslederne enige om nye klimamål. Nord er en del av løsningen mener fylkeslederne i Nordland, Troms og Finnmark Høyre. (Photo: Le Centre d’Information sur l’Eau)
Jonny Finstad, Geir-Inge Sivertsen og Jo Inge Hesjevik
Forfatterne av innlegget er ledere i Høyres fylkeslag i Nordland (Finstad), Troms (Sivertsen) og Finnmark (Hesjevik).
14/01/2016
 
En videre utvikling av olje og gass aktivitet i nord må ikke stanses. Konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja er fortsatt fremtidsløsningen for nasjonens viktigste næring.

Nord-Norge vil kunne bidra til fremtidige inntekter, arbeidsplasser og kompetanseutvikling, samt som en del av løsningen for å nå Norge og verdens klimamål.

 
Høyre i nord forventer at den politiske målsettingen om videreutvikling av olje og gass næringen i nord ligger fast, og intensiveres med åpning av lovende områder og konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.  Det må videreføres i Høyres nye Stortingsvalgprogram for 2017-2021.
 
Landets inntekter er fortsatt beregnet til å være lavere enn utgiftene til fremtidige pensjonsforpliktelser og verden har et sterkt økende energibehov. I en tid med mindre lønnsomhet og med omfattende oppsigelser i petroleums- og leverandørindustrien, er det viktig å legge til rette for muligheten til økt vekst innenfor oljeaktiviteten. Vi må ha en helhetlig og sammenhengende utvikling av petroleumsnæringen i hele landet.
 
En eventuell åpning av områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja, vil kunne gi bedre lønnsomhet i utbygging av nødvendig infrastruktur. En åpning vil også gi tilgang til nye lett tilgjengelige områder for petroleumsaktivitet og leverandørindustrien.
 
Det er et stort flertall på Stortinget for konsekvensutredning og videre utvikling av olje- og gassektoren i nord. Høyre i nord vil jobbe aktivt for at dette flertallet realiserer potensialet denne sektoren har for verdiskaping i Nord-Norge og for landet.
 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.