Lager allianse mot tollmurer og handelshindringer

Sjømatalliansen kaller de seg. Norske sjømatorganisasjoner organiserer seg i kampen for bedre markedsadgang.

 – Norsk sjømat møter i økende grad hindringer på sin vei ut til forbrukerne. Tollmurer og ulike handelshindringer gjør vår handel vanskelig, og for enkelte produkter umulig. Vi må stå sammen for å synliggjøre hvor viktig frihandel er, sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag.

Nor-Fishing

Sjømatalliansen ble født under fiskerimessa Nor-Fishing i Trondheim denne uken. Bak alliansen står foruten Norges Fiskarlag Fiskeri- og Havbruksnæringens landsforening (FHL), Norske sjømatbedrifters Landsforening, Norges Råfisklag, Norges Sildesalgslag, Salgslagenes samarbeidsråd og Fiskebåt.  

Målet er å sikre full markedsadgang for norsk sjømat verden over.

– Vi kan ikke sitte stille og se på handelshindrene. De verdiene vi i fellesskap representerer langs kysten er svært viktig for sysselsetting og lokalsamfunn. Ved å samle kreftene står vi langt sterkere, sier administrerende direktør i FHL, Geir Ove Ystmark.

Frihandel til EU

Norske myndigheter ble orientert om organiseringen da Ystmark og Ingebrigtsen i morges hadde et møte med Europaminister Vidar Helgesen.

– Vi la der vekt på at det er viktig å få på plass stabile marked. Først og fremst gjelder det EU og Europa som er vårt hjemmemarked. Vi må ha et langsiktig arbeid for frihandel til EU, og ikke hindres av at Canada og USA kan få en bedre handelsavtale enn det vi har, sier Ystmark.   

2 kommentarer

  1. Odd Tarberg says:

    Sjømatalliansen presenterer ein sneversynt argumentasjon for meir frihandel. Det er forståeleg at ei sterk eksportnæring vil ha fordelar av endå friare marknader i utlandet, men prisen andre næringar må betale i form av ein “umulig” konkurranse frå utlandet, evnar dei ikkje å ta med i reknestykket.
    Det å presentere alt av handelshindringar som meiningslause og “gammeldagse”, er ein ekstremt primitiv måte å debattere på. Dei aller fleste reguleringane i internasjonal handel har hatt sine gode grunnar. Dersom dette ikkje er innlysande, kan berre dei som i dag jobbar i Sjømatalliansen, skifte jobb til transportnæringa elle byggebransjen her i landet, så vil dette bli lett å forstå…

  2. Pingback: Fiskeriforum Vest » Sjømatalliansen

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.