Dialog står i fokus under High North Dialogue. Her ser vi engasjert debatt fra fjorårets konferanse. (Foto: Nordområdesenteret).
Dialog står i fokus under High North Dialogue. Her ser vi engasjert debatt fra fjorårets konferanse. (Foto: Nordområdesenteret).
Line Kristin Haug
Line Kristin Haug er rådgiver ved Nordområdesenteret, Handelshøgskolen Nord universitet.
31/03/2017

Skal vi utvikle mulighetene i nordområdene, må vi jobbe tverrfaglig og langsiktig, både lokalt og internasjonalt. Et bidrag i den retningen er konferansen High North Dialogue, som samler dagens og fremtidens ledere i Bodø.

Bodø er enda mer i vinden enn tidligere med prosjektet Ny by – ny flyplass. Med fremtidsrettet byutvikling og et dynamisk næringsliv må byen være et av de mest spennende stedene nord for polarsirkelen. Vi vet at ny teknologi vil prege fremtiden og åpne for nye arbeidsplasser.

Plattform for dialog

Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord universitet har forsket på verdiskaping i nord de siste ti årene. En viktig del av vårt samfunnsoppdrag er å formidle denne kunnskapen. Konferansen High North Dialogue 5. – 6. april er vår viktigste plattform for å skape dialog mellom næringsliv, forskere og forvaltning. På årets konferanse vil vi diskutere hvordan vi skal fremme innovasjon. Vi er stolte av å invitere til konferanse i en så nytenkende by som Bodø.

Spesielt vi som lever i de nordligste fylkene, vet hvor viktig havet er som ressurs. Vi trenger nye ideer; mange må engasjere seg for å forvalte et bærekraftig havbruk og utvikle Norges posisjon som en ledende arktisk maritim nasjon. Fremtidens ledere trenger mer forståelse av maritime næringer. Nord universitetet jobber med å utvikle og formidle denne kunnskapen. Til konferansen kommer blant annet innovative selskaper som Nofir for å fortelle hva de bidrar med for å redusere maritimt avfall. High North Dialogue gir nye og etablerte arktis-eksperter anledning til å diskutere muligheter innen samfunns- og næringsutvikling i nord.

Samarbeid med Russland

Arktis strekker seg over landegrensene. Dialog med våre naboland er derfor essensielt. For Norge er spesielt Russland en viktig samarbeidspartner. Nord universitet har samarbeidet med russiske universiteter siden 1991. Samarbeidet omfatter institusjoner i St. Petersburg, Moskva, Arkhangelsk, Murmansk og andre deler av Russland. Russiske studenter har også lenge vært en stor og viktig deltagergruppe på High North Dialogue. I en periode som har vært preget av delvis kaldere retorikk mellom Norge og Russland, er det nyttig å ha en slik møteplass. På årets konferanse vil også den russiske ambassadøren ha en fremtredende rolle i et av paneldebattene. Ambassadør Teimuraz Otarovich Ramishvili har allerede markert seg som en frittalende mann med sterke meninger rundt forholdet mellom Norge og Russland. Vi ser fram til å ønske ambassadør Ramishvili og alle andre til dialog i Bodø.

Økende interesse for nordområdene

Vi på Nordområdesenteret noterer oss at interessen fra også ikke-arktiske land er økende. Til konferansen kommer deltakere fra over 20 land. Blant annet har vi besøkende fra Italia og India som kommer til Bodø med ønske om å lære om nordområdene. Så langt har vi også alt fra skoleelever, administrerende direktører, toppolitikere til gründere på deltakerlisten. High North Dialogue er en dialog som teller, og vi håper at så mange som mulig blir med i samtalen.

Se til Bodø!


Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.