Åsa Elvik
Tidligere stortingsrepresentant og statssekretær for SV. I 2009 takka hun nei til politikken og flytta heim til Bø og starta den kombinerte kaffebaren og klesbutikken Smak. Hun er i dag rådmann i heimkommunen.
30/01/2014

Det har skjedd et paradigmeskifte i den nordlandske debatten. Før var alle for lokalsamfunnsutvikling. Plutselig er alle for kommunenedlegging. Kommunene er for svake, staten er for volumiøs, de små er for dårlige, og større er bedre. Per definisjon.

Statistikk etter statistikk, tabell etter tabell, Power Point etter Power Point legges fram. Ja, det er overveldende! Overveldende hvor små de små er. Overveldende hvor sterk staten er, hvor strenge krav den stiller. Det er aldeles overveldende så store oppgaver kommunene har fått. Overveldende hvor mye sterkere de er de som er store nok til å ha vekstkraft – de som er robuste.

Jeg møter meg sjøl i døra hver dag jeg kommer på jobb. Hadde jeg hatt hatt, skulle jeg ha letta på hatten og sagt takk for sist, hvordan går det med deg? Jeg nøyer meg så langt med et sjølironisk smil.

Klart politikere vil styre! Stortingspolitikere vil styre fra staten, fylkespolitikere vil styre fra fylkeskommunen, kommunepolitikere vil styre i kommunen. Sjølsagt oppstår det da maktkamp, gnisninger, uenigheter, målkonflikter, gjensidig irritasjon. Det ligger i politikkens natur. Jeg har vært med på – og ivra for – politiske vedtak der jeg har spurt (meg sjøl og andre):

– Er dette egentlig finansiert?

– Jada, det ligger i ramma til kommunene, var alltid svaret, og dessuten er kommunene noen sutrekopper.

Velvel, jeg kjenner tidvis trangen til å stange meg i den samme døra. 

 

Jeg har vært ute av samfunnsdebatten i fire år. Det vi si, jeg har smughørt på høglytte diskusjoner om små og store samfunnsspørsmål, mens jeg har kokt og skjenka kaffe og unngått å blande meg. Alle som rører seg i samfunnsdebatten veit at en ser det en vil se, en finner bevis for det en vil bevise, en kan lage retorikk til det en trenger retorikk til. Slik opererer kommunesammenslåerne også. Så her er mine retoriske motbevis: 

 • hva som er periferi, er relativt; og når periferien er borte, er det nærmeste sentrum blitt periferi
 • kvantitativ analyse alene gjør blind når det er samfunn som skal undersøkes
 • pek på siste store statlige reform som endte med a) måloppnåelse b) besparelse c) tilfredshet blant yrkesutøvere og befolkning?
 • determinisme er feigt!

 Og sist men ikke minst: En kommune som Bø er ikke liten. Nei, du leste rett. Bø er nummer 17 av 44 kommuner i Nordland målt etter folketall. Bø er ikke liten.

 

Jeg hører med forundring at Bø har blitt yndlingseksempelet til kommunesammenslåerne. Det er mulig det har å gjøre med en ordfører som er profilert pragmatisk kommunesammenslåingsmotstander – og høyremann. Det kan komme av at kontrasten til storesøster, vekstkommunen Sortland, er så fin å illustrere med. Folketallet i Sortland har vokst forholdsvis like mye som nedgangen i Bø. Det er som skapt for en graf! Med brudden akse er det suverent som bevis. Dette kan jo ikke gå! Sortland kommer til å ete opp Bø!

Jeg medgir gjerne at Sortland lever godt på nabokommunene. Og så da?

Det er ikke vanskelig å telle kommuner og befolkning. Det er ikke vanskelig å lage oversikter med nye oppgaver som norske kommuner har fått. Det er ikke vanskelig å vise fram kart med uhensiktsmessige – ja til dels latterlige – kommunegrenser.

Men er det bevis? Er det tunge nok grunner til å gjennomføre en stor reform, med høg risiko for høg prislapp, sterk misnøye, stort effektivitetstap i en omstillingsperiode (det begrepet lærte jeg forresten hos staten, ikke i kommunen)?

 

Dette er beviselig:

 • i Bø har vi ingen ufaglærte i skolen
 • vi har bekledd alle førskolelærerstillinger med førskolelærere
 • vi hadde ti søkere til rådmannsjobben
 • vi rekrutterer det vi trenger (les: har råd til) av kvalifisert helsepersonell – fastlegene er kommunalt ansatt, og stillingene er uten gjennomtrekk
 • brukerundersøkelser viser at de eldre i Bø som får heimesjukepleie er de mest fornøyde i landet (ja, de er mer fornøyde i Bø enn på Sortland)
 • vi har høyest svarprosent på NAVs brukerundersøkelse, og de er over snittet fornøyde der også
 • vi deltar i interkommunalt samarbeid om barnevernstjenesten, og er fornøyde med det (letta også, må jeg innrømme)
 • vi har kommet til at det er best for oss å kjøpe enkelte økonomitjenester fra andre kommuner, slik minsker vi egen sårbarhet og får oppgavene utført
 • vi har bygd kulturhuset, idrettshaller, samfunnshus og videregående skole på dugnad (skolen vil jeg forresten ha tilbake nå som fylkeskommunen har bestemt seg for å legge ned det videregående skole-tilbudet her)


Vi gjør egentlig det meste på dugnad i Bø, det er sånn vi skaper et levende lokalsamfunn. Bortsett fra velferdstjenestene, de tar kommunen seg av.

Staten har forlatt, og snart har fylkeskommunen også forlatt. Men kommunen tar seg av velferdstjenestene til folk, der folk bor. Kommunen er største arbeidsplassen i Bø. Ah, så lett å illustrere på en plansje – stooooor offentlig sektor, svaaaaakt privat næringsliv – alarm!

Tegner jeg et glansbilde? Vi har utfordringer og problemer i Bø. Vi går på med friskt mot, lokalkunnskap, engasjement og kompetanse og prøver å løse dem. Friskt mot, lokalkunnskap, engasjement og kompetanse – det kan vanskelig kvantifiseres, men det er samfunn vi snakker om. Folk og samfunn.

I Norge bor over en million mennesker i kommuner med færre enn 10.000 innbyggere. Hver femte nordmann! Det er vi som ikke har det bra nok nå. Det er vi som etter at kommunen vår er lagt ned, skal få bedre kommunale tjenester og mer lokaldemokrati.

 

Hva var spørsmålet, sa du?

3 kommentarer

 1. Jeg har nettopp gjennomført workshop med kommunestyret i Bø ifm med ny næringsplan i Bø. Samtidig jobber vi med kommuneplanens samfunnsdel. Kommunen planlegger mao for framtida. Politikerne i Bø engasjerer seg i framtida for kommunen sin og bidrar sammen med mange andre av innbyggerne med en fantastisk dose frivillighet. Dette er parametre som er totalt fraværende i de statistikkene vi henter fra SSB eller andre steder. Men likevel viktig for om et samfunn fungerer godt, om vi tar vare på hverandre, om vi har gode møteplasser, om vi heier på hverandre, osv. Les derfor denne artikkelen fra distriktssenteret ” Det er ikke størrelsen det kommer an på”:

  http://distriktssenteret.no/2014/01/det-er-ikke-storrelsen-det-kommer-pa/

 2. Ivar N Utbjør says:

  Hva var spørsmålet, sa du?,- retorisk.

  Æ ska prøv å gje dæ mett svar, etter kvert, på mett mål. Æ respektere at du velge din skreftlige uttrøkksform, sia du sekkert vil kommuniser med fleir enn de som ellers villa ha skjønt ka du sei . Æ e fra hi sia av fjorden, og ser kvær dag over te mange av de fantastiske plassan som utgjør Bø kommune. Og det fantastiske folket som bor på sånner plassa.
  Og spør mæ sjøl,- e det bere på dein sia? Eller e det bere på deinnan sia?.
  Nei, e mett svar, i begge telfeillan.
  Ka e førskjellen da?
  Æ bor i et område nån engang har streka opp te å vær i Hadsel kommune, du bor på ailler sia av fjorden. E da fjorden ett skjelle?.

  Nei,- vi har antakelig de beste “forholdan” i Hadsel kommune nettopp på ainner sia av en fjord,- sjøl om vi e samme kommune.
  Så koffør e Hennes og Lonkan Hadsel kommune,- på ainner sia av fjorden- når Breivika og Flatset ikkje e Bø kommune?.
  Svaret gjer sæ vel sjøl,- uten at du treng å etterlyse spørsmålet,- men æ antyde likevel nye kommunikasjonsforhold ift da strekan blei tegna.

  Så koffør i det heile tatt tenke på å organsiere kommunan på nytt,- når vi har det SÅ bra?

  Vel, ett av argumentan ligg jo heilt oppi dagen,- bil og veia kontra båt og sjø.
  Det andre e det såkalte “lokaldemokratiet”. Jaha.
  Kor e “lokaldemokratiet” på Hennes? Melbu? Eide? Steine? Hovden? Guvåg? Dvs,- kor små enheta ska lokaldemokratiet brytes ned i før det e “lokalt”?

  Eller e det helst sånn at ” Vi har nu alltid hadd det sånn–” ? Æ trur det.

  Æ har bodd lenge nok i andre landsdela te å innsjå at æ e nok ikkje veldig førskjellig fra enkvær Bøfjerding,- sjøl om æ bor på ainner sia av et lite havstøkke.
  Det e derfør bære snakk om organsisering,- og de som ska utføre de “organiserte” oppgavan.
  Og der diskvalifisere du dæ sjøl, Åsa Elvik.

  Fordi du førlate dine prinsippa ( som æ ellers e langt på vei enig i) om deling av godan. Du argumentere utelukkende for Bø, dæ sjøl og din egen posisjon der.
  Det e veldig sneversynt ,- og veldig skuffende,- iallfall for min del.


  Så til dine “bevis”.

  -Ka slags ainna kommune, kan ikkje sette “check” på minst 90 % av dine argumenta på de første 8 strekpunkt?

  -Ka slags ainna kommune har ikkje gjort samme tabben som Bø,- dvs bygd/kjøpt kulturhus o.l.i den grad at kommunen ikke lenger kan betale for såkalt “lovpålagte” tjenester til eldreomsorg og skole?

  Æ har nettopp hatt deinnan diskusjonen med folk i “småkommuna” i Akershus,- (med langt større beboertall enn nån i Vesterålen),- men problemene er de samme:
  Når prestisjeprosjekt som kulturhus og telskudd til næring e gjort, er det smula igjen til kjøkkentjenesta på eldreinstitusjona og skola.

  I stedet sett det en råd”mainn”, en (stor,- og økende-) administrasjon, en økonomisk knebla politisk ledelse,- i hver liten kommune- og,,- enten forsvarer sin posisjon,- eller får INTET gjort.

  Dine argumenter om dugnadsånd har INTET med kommunal organisering å gjøre.
  “Beviset” på det e jo bassenget på Melbu. Folkelig engasjement,- også kalt dugnad, e absolutt ikkje avhengig av kommunal organisering! Heiller tvert imot!

  Nei, Fru Rådmann, æ vil på det sterkaste råde dæ te å sjå “lokalverden” fra meir enn “Oslo-wiew og Bø-eiew”.

  Det fins mange muligheter derimella.

  Det virke som om det e en innbygd “skrekkvisjon” at Sortland ska “stekk av med alt”.
  Har du tenkt på at i en mulig Vesterålen kommune,- vil (tidligere) Sortland bli i mindretall?
  At folk fra “distriktan” i Bø og Øksnes sammen med en stor del av Hadsel vil kunne utgjøre et flertall i et slikt kommunestyre?
  Det e absolutt IKKE gjett at Vesterålen skal styres av Sortland eller Sortlendinger! Norge styres heller ikkje utelukkende av Oslo,- Nordland styres ikkje av Bodø,- Troms styres ikkje av Tromsø!

  Næringslivet, ja. Ka slags innvirkning har de nuværanes kommuna egentlig på det?
  Nergård i Bø og Røkke på Melbu?
  En større kommune med større økonomi ville vel kunne avstå fra å selge seg i alle fall?

  Det e på tide med ei ny organisering av de off tjenestan. Det største hinderet før å få te nokka som helst e dessverre sånner som du, Åsa Elvik,- folk i posisjona som trur de har alt å tape, i stedet før å sjå ka de kunne ha fått te i en ny organisering,- i en ny kommune,- som før “Vesterålen” sin del både kan fordeles og distribueres til etkvert sted i en mulig ny kommune.

  Vi kan kanskje alle handle på Sortland,-men vi hverken kan eller vil bo der.
  Og maktsentrum, off tjenesta og politikera kan vi gjerne for min del velge fra Bø.
  Der e det mykje fine og førnuftige folk.
  Æ trur du -med litt omstiling- kunne blitt en veldig god ordfører for Vesterålen Kommune.
  -Men da må du løfte blikket og sjå over fjorden.
  Det bor gode folk der også.

  Mvh

  Ivar N Utbjør

 3. Åsa Elvik says:

  Hei Ivar! Det e et fattig samfunn der det e 100% enighet. Æ har engen problema med at ikkje du og æ e enig om dettan. Men æ skjønt ikkje den med at vi har kjøpt oss dyrt kulturhus som gjør at vi ikkje har råd tell velferd? Det e jo nettopp det vi ikkje har gjort i Bø. (Fordi kulturhuset e bygd på dugnad.)

  Og så va det det med å vær redd førr sin egen posisjon… I og med at æ frivillig forlot langt bedre posisjona i Oslo, for heim og laga kaffebar i Bø, så føl æ at grunnlaget førr å hevd det i mett tellfelle e rimelig tynt. (Ligninga e enn så lenge offentlig informasjon.)

  Håpa dåkker har en spennanes kommunestrukturdebatt i Hadsel – med realistisk maktanalyse. Det har vi i Bø 🙂 God debatt videre!

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.